Nummõr' 257
Lehekuu 15. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma süük om hinnan
 • Uudissõ
   
 • Võrokõisilõ uma lipp!
 •  
 • Võromaa süüke tegemise oppus
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 • Elo
   
 • Mehikuurma veski uut veskimiist
 •  
 • Tamra Eha: Kait laulsõ hää meelega joba latsõn
 • Märgotus
   
 • Lepassoni Kadri: pillilatsil om kimmäs tsiht silmi iin
 •  
 • Regionaalpoliitika mõttõtsõõr
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
   
  Pühäpaiku pildivõistlus
   
  Maavalla koda kuulut’ vällä pildivõistlusõ «Maavalla hiied 10225», võistlusõlõ oodõtas pilte nii hiisist ku tõisist luudusligõst pühäpaigust.

  Võistlusõ pääavvohind om 500 eurot, nuuri (-16a) pääavvohind 250 eurot.

  Päält tuu jaetas vällä muid avvohindu: pühä puu, kivi, viikogo, anni, hiie valu, vana Võromaa, Virumaa, saarõ, muinsuskaitsõ, luuduskaitsõ ni maailma pühapaiga eräpreemiä.

  Pühäpaiku pildivõistlust kõrraldõdas joba viiendät kõrda. Eestin om umbõs 600 suurõmbat hiiepaika, 2000 pühhä kivvi, puud ja lätet, 700 ristipuud.

  Võistlus käü kooni 31.10.2012. Võitja kuulutõdas vällä 17.11. Tarton hiie väe pidol.

  Pildivõistlust kõrraldasõ Maavalla koda, Hiite Maja SA, Tarto Ülikooli luudusligõ pühäpaiku keskus, MTÜ Wikimedia Eesti.

  Teedüst saa mano: http://www.maavald.ee/kuvad/ vai Kaasiku Ahto käest tel 5668 6892.


  UL


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin