Nummõr' 257
Lehekuu 15. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma süük om hinnan
 • Uudissõ
   
 • Võrokõisilõ uma lipp!
 •  
 • Võromaa süüke tegemise oppus
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 • Elo
   
 • Mehikuurma veski uut veskimiist
 •  
 • Tamra Eha: Kait laulsõ hää meelega joba latsõn
 • Märgotus
   
 • Lepassoni Kadri: pillilatsil om kimmäs tsiht silmi iin
 •  
 • Regionaalpoliitika mõttõtsõõr
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
   
  Võromaa süüke tegemise oppus
   
  Seo kuu ja vahtsõ kuu alostusõn opatas Võromaa kutsõhariduskeskusõn vanaperätsit Võromaa süüke tegemä, huviliidsile om viil vapu kotussit.

  Edimäne oppus om 15. lehekuu pääväl kell 16 Võromaa kutsõhariduskeskusõ köögin.

  Oppuisil tetäs aia- ja teräviläsüüke, liha-, kala-ja makussüüke, kimmähe omma lavva pääl ka kanõbi- ja tatrigujahu, suurma, läätse ja tõõsõ aoluulidse Võromaa söögi.

  Märgotõdas, ku pall’o om ütist aoluulidsõ Võromaa ja pall’o kitetül Põh’amaa köögil.

  Oppust vidä Pihlaka Silvi, appi tulõva ka Guerrin' Triinu ja Karu Kadri Piiri köögist.

  «Seo oppus võisi olla hää algus Võromaa söögi tsõõriklavvalõ, et üten märgota, kuimuudu Võro küüki ette nõsta, umast kraamist hääd süüki tetä, küläliisile tutvas tetä ja söögikotussilõ kah miilde tuleta, et om ka muid süüke ku kotlet, snitsli vai seljanka (esiki ku nä kõik väega hää omma),» ütel’ oppusõ kotsilõ Guerrin' Triinu.

  Oppus om massulda, nime saat kirja panda: merle.vilson@vkhk.ee vai ku kõlistat kas tel 785 0818 vai 5667 0850.


  UL


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin