Nummõr' 70
Küündlekuu 15. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV'
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht'
  Uudissõ
   
 • Võrokiilsit naatas kitmä
 •  
 • Orro Angela maal' pilte inemiisist ja sapikust
 •  
 • Kuusõheki läävä aolukku
 • Elo
   
 • Kikka Armand tiid leevätegemise saladust
 •  
 • Krabil elli Kikka joba inne Põh'asõta
 •  
 • Kikas Kikka küläst

 • Märgotus
   
 • Võrokõsõ Umast Lehest
 •  
 • Jää Eela: ku külä om ümbre, piät iks küläga rehkendämä!
 • Innembi
  Perämäne külg
  Kirä
   
   
   
   
  Kuusõheki läävä aolukku
   
  Saarõ Evar
  evar@wi.werro.ee
     
   Viimäne talv' omma tiidevalitsusõ nakanu väega kõvva vannu kuusõhekke ja tiiviirsit puid lõikama.

  Vana Tartu tii veeren omma Parksepäst pia Ridalini kõik' heki, uibu ja muu puu maaha lõigadu, kannuki omma joba poolõni maani vällä kakudu.
  Hekke lõigatas ka Sännä kandin.

  Kagu tiidevalitsusõ huuldusala juhataja Ploomipuu Aadu ütel', et kuusõheki omma joba ammu üle kasunu ja hukan. Vajadus näide perrä om kaonu, selle et muudsa saha jõudõv egäsugutsõst tuisuhangõst läbi minnä.

  Jutust, et kultuurimälestises kuulutõt Postitii viirde võinu heki alalõ jättä, arvas' Ploomipuu, et õigõ postitii oll' ilma hekkeldä.

  Hekiistutamisõ muud ollõv meile tulnu viiekümnendil aastil, ku üle kõgõ Vinne riigi kästi tuud tetä, lõuna puul pürämiid'papliga, põh'a puul muiõ käeperätside puiõga.

  A hekke kõrranpidämine oll' kõgõ kulukas ja tülükas, Võro tiidevalitsusõn oll' umal aol terve prigaat', katõssa miist hekipügämise tüü pääl.

  Ploomipuu ütel', et Ridalist Tarto poolõ omma kuusõheki joba peris mõtsapuiõs kasunu ja noidõ kallalõ inämb ei mindä.

  Maahavõtmisõlõ kuulusõ kavva pöedü ja sõs pügämädä jätedü hekiräbälä.

  Tiidevalitsus nakkas lakõsjuuritut maad niitmä, a ku kiäki taht tuud üles kündä ja põldu pääle tetä, sõs tuust om näil õnnõ hää miil'.

  Hekkest perräjäävä puu kottalõ ütel' Ploomipuu, et hää, ku tuud kiäki niisamagi hakkõs tetä võtt.

  Üte hakkõpuufirma miis', kiä es taha umma nimme avalda, ütel', et ilma iist ei anda tälle külh midägi. Tä ei osta haku mitte tiidevalitsusõ, a hoobis hekilõikaja käest.

  Ettevõtja, kiä hekke ja puiõ lõikamisõga tegeles ja kiä kah tuntus saia ei taha, ütel', et tiimeistre mass tälle hektäri päält. Midä tä puu ja haoga tege, tuu meistret ei huvita.

  Sõimada om tuu miis' saanu armõdu hulga, a mitte üttegi kõrda heki iist.

  Tiiviirse elänigu tulõva õiõndama puiõ peräst, midä nä tahtnu alalõ jättä, a tiimeistre om käsknü maaha võtta.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Kae, miä ütel´!


  Võru keelen sai parõmbidõ toimõ päält 30 aastakka Vinnemaal!

  Hävitüslindaja Krüüneri Teo näkk' Eesti tagasi tullõn riigikeelega vaiva (ETV Mõtõlus)

   
     
   Uma Lehe sõbõr!