Nummõr' 257
Lehekuu 15. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma süük om hinnan
 • Uudissõ
   
 • Võrokõisilõ uma lipp!
 •  
 • Võromaa süüke tegemise oppus
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 • Elo
   
 • Mehikuurma veski uut veskimiist
 •  
 • Tamra Eha: Kait laulsõ hää meelega joba latsõn
 • Märgotus
   
 • Lepassoni Kadri: pillilatsil om kimmäs tsiht silmi iin
 •  
 • Regionaalpoliitika mõttõtsõõr
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
   
  Võrokõisilõ uma lipp!
   
  Võro selts VKKF kuulutas vällä võrokõisi lipu luumisõ konkursi. Uma lipp olnu ütine tunnismärk nii noidõ võrokõisi jaos, kiä eläse vanal Võromaal, ku ka noidõ jaos, kiä omma siist är lännü, a pidävä iks võrokõsõs olõmist tähtsäs.

  Vana Võromaa sais kuun katsast kihlkunnast (Kanepi, Urvastõ, Karula, Harglõ, Põlva, Räpinä, Rõugõ ja Vahtsõliina) ja pututas nellä seo ilma aigsõt maakunda (Valga, Võro, Põlva ja Tarto).

  «Ütine sümboolika tege hindätiidmise kimmämbäs,» selet’ Võro seldsi juht Ojari Triinu tuud, mille lippu vaia om. «Umma lippu saanu suurõmbil kokkosaamisil, näütüses Umal Pidol vai Kaika suvõülikoolin, masti tõmmada. Lipupildiga saa är märki võrokeelist teksti Internetin, tuud saa pruuki rõnnamärke ja avvukirju pääl.»

  Et löüdä sääne lipp, midä võrokõsõ umas pidävä, lipukonkurss tetäski. Egäüts või saata sügüsedses käänüpääväs (22.09.2012) hindä meelest kõgõ sobivamba lipukavandi.

  Võro seldsi juhatusõ puult kokko pant kommisjon vali võistlustöie hulgast vällä 2-4 kõgõ parõmbat tüüd. Kommisjonilõ andva seo man nõvvo kunstnigu ja liputiidüse as’atundja. Sis pandas neo 2-4 lipu variantsi rahvahääletüsele. Tuu jaos trükütäs võidutüü eräle paprõ pääle ja pandas Uma Lehe vaihõlõ. Uma helü saa egäüts anda kas sis Internetin, telehvoniga vai posti pant kiräga.

  Rahvahääletüsele lännüisi töie autori saava avvohinna. Konkursi avvohinnafond om 500 eurot.

  Vällävalit lipp saa kõigilõ võrokõisilõ vabas pruukmisõs ja tulõ edimädsele suurõlõ vällänäütämisele kolmandal Umal Pidol 1. piimäkuul 2013 Võrol Kubija laululava man.

  Konkursi nõudmiisi saa kaia Internetist kodolehe www.voroselts.ee päält.

  Konkursi kõrraldamist tugõ vana Võromaa kultuuriprogramm.

  Teedüst saa mano Ojari Triinu käest (triinu.ojar@wi.ee, tel 5332 2153).


  UL


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin