Nummõr' 70
Küündlekuu 15. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV'
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht'
  Uudissõ
   
 • Võrokiilsit naatas kitmä
 •  
 • Orro Angela maal' pilte inemiisist ja sapikust
 •  
 • Kuusõheki läävä aolukku
 • Elo
   
 • Kikka Armand tiid leevätegemise saladust
 •  
 • Krabil elli Kikka joba inne Põh'asõta
 •  
 • Kikas Kikka küläst

 • Märgotus
   
 • Võrokõsõ Umast Lehest
 •  
 • Jää Eela: ku külä om ümbre, piät iks küläga rehkendämä!
 • Innembi
  Perämäne külg
  Kirä
   
   
   
   
  Orro Angela maal' pilte inemiisist ja sapikust
   
  Fastrõ Mariko
     
   Võro kunstnik Orro Angela (26) tekk' 8. seo kuu pääväl Tarton Lõuna-Eesti keskusõn vallalõ uma edimädse maalinäütüse.

  «Ku saassi, maalissi kõik' aig!» ütel' Angela, kiä kõnõl' näütüse vallategemisel õnnõ väega hääd võro kiilt.

  Pilte pääle om Angela joonistanu inemiisi ja umma valgõt sapikut. Seo näütüs om täl edimäne peris uma, tõisiga kuun om tä pilte näüdänü varrambagi.

  Orro Angela poja Oliveriga «Võromaa miildüs mullõ väega. Luudus om ummamuudu ja vahelduv: mäe ja oro, om vett ja ruusateid. Arvada, et taa omgi minno lõpus
  maal'misõ mano veenü,» kõnõl' Angela, «ja sõs viil Koppeli Liive, kiä oll' mu edimäne oppaja. Tä oll' väega hää oppaja, selle vas't nakas'ki maal'minõ miildümä!»

  Angela ütles, et täl määntsiidki eriliidsi kunstnikõst iinkujosid olõ-i: «Uma sõbranna Kängsepä Kadi tüü mullõ miildüse!»

  Pilte pääl olõva inemise om kunstnik üles joonistanu nii, nigu nä periseltki elon omma. Ülesmaal'misõ mano võtt tä tõnõkõrd ka foto appi.

  Angela lõpõt' minevä keväjä Tarto ülikooli maalikunsti eriala ja tälle miildüs uma valit ala väega. A tuuga ei saa tä kah'os kõik' aig tegeldä, selle et lats' om tsillukõnõ, tõnõ tulõkil.

  Angela om sündünü-kasunu Võro liinan, eläs parhillaki sääl. Timä vanõmba ja vanavanõmba omma põlidsõ Võromaa inemise. Kunstnikus olõ-i Angela suguvõsast kiäki saanu, inämb kisk kõiki käsitüü poolõ.

  Orro Angela näütüs jääs Tarton vallalõ kuus aos.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Kae, miä ütel´!


  Võru keelen sai parõmbidõ toimõ päält 30 aastakka Vinnemaal!

  Hävitüslindaja Krüüneri Teo näkk' Eesti tagasi tullõn riigikeelega vaiva (ETV Mõtõlus)

   
     
   Uma Lehe sõbõr!