Nummõr' 256
Lehekuu 3. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Parõmba võrokeelidse lugõja olli poiskõsõ
 • Uudissõ
   
 • Suidsusanna-raamat
 •  
 • Perändkultuuri opitarõ Haanimaal
 •  
 • Uurmisõ vanaimä eloluust vahtsõ meediäni
 •  
 • Andkõ teedä verevist tammõpuiõst
 • Elo
   
 • Island – hulga jääd, kivvi, tuld ja tuult
 • Märgotus
   
 • Regionaalpoliitika mõttõtsõõr
 •  
 • Räpinä om pidänü kõgõ hindä iist võitlõma, a tuu om olnu vaiva väärt
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
  Aholämmi
    
   
  Üts tublimb olimpialanõ Sulbin:Kandlõ seldsi spordiosakunna jovvumiis Kabuna Vidrik 
    
   
  Olümpiämängu Sulbin
   
  Seo pilt passis häste ka täämbädsehe päivä: kolmõ kuu peräst tulõva peris olümpiämängu Londonin.

  4. lehekuul 1914. aastal peeti Sulbin pito Olimpia mängõ nime all ja tuu oll’ õigõ hulga rahvast kokko meelütänü.

  Võistluisilõ oll’ tulnu spordimiihi nii Tartost ku ka Võrost. Võrost tulnu Kandlõ seldsi spordiosakunna liikmist sai avvohindo Kabuna Friedrich (Vidrik) maadlõmisõn (rassõn klassin) edimädse ja juuskmisõn tõsõ avvohinna.

  Esieränis hulga rahvast meelüt’ kokko saivashüppämise võistlus (kae pilti), pildi pääl om nätä üts saivashüppäjä, keda päältkaeja õhinalla härgütäse. Kah’o, et es õnnistu hüppämise tulõmust kostki teedä saia.

  Asi om ka täämbä pääväkõrran. Vet mi ooda väega järgmiidsi võrokõisi, kiä olõsi tulõvaidsil olümpiämängõl mehe iist välän ja toosi Pütsepä, Pikkuusõ ja Noolõ olümpiämedälide kõrvalõ viil võidumedälit.


  Ruusmaa Arthur, Võromaa muusõumi päävarahoitja
   
   
   
  Olimpia kergejõustiguvõistlusõ Sulbin. Rahvas kaes saivashüppäjät Määritsä tallo säedü spordiplatsi pääl 
    
    
    
    
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin