Nummõr' 256
Lehekuu 3. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Parõmba võrokeelidse lugõja olli poiskõsõ
 • Uudissõ
   
 • Suidsusanna-raamat
 •  
 • Perändkultuuri opitarõ Haanimaal
 •  
 • Uurmisõ vanaimä eloluust vahtsõ meediäni
 •  
 • Andkõ teedä verevist tammõpuiõst
 • Elo
   
 • Island – hulga jääd, kivvi, tuld ja tuult
 • Märgotus
   
 • Regionaalpoliitika mõttõtsõõr
 •  
 • Räpinä om pidänü kõgõ hindä iist võitlõma, a tuu om olnu vaiva väärt
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
  Aholämmi
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
   
  Juhtkiri: Maainemise, tekke hellü!
   
  «Eesti riik tulõ Euruupa inimõiguisi kohtulõ kaivada!» ütel’ naabrinaanõ puulpäävä süämetävvega, ku naabrikülä kulupalamisõlõ sõitnu nii Antsla ku Otõpää tulõtõrjõmassin timä tiiristin ukõrdiva. Nä es lövvä õkvatiid Rebäste küllä üles, kaotiva kilomeetriid ja minotiid. Kanepi komando mehe muidoki põrotiva õkvatiid, a Kanepi komandol omma perämädse päävä – 16. lehekuu pääväst pand pästeammõt seo kinni.

  Lihtsä maainemise omma hiitünü: kas riik tõtõst võtt maainemise käest viimädse?

  Nakkas täütmä Mõisa Jüri plaani, et Eesti om üts suur Talliin ja kõik muu om tühermaa? Kas saa viil midägi är tetä, et nii es lännü? Kas Eestin tulõ kunagi regionaalpoliitika, nigu Norran, Rootsin ja muial? Uma Leht tege vallalõ regionaalpoliitika mõttõtsõõri. Seon lehen märgotasõ Kama Kaido ja Helmi Teet.

  Järgmädsen lehen lätt mõttõtsõõr edesi. Hää võrokõsõ, ütelge uma sõna sekkä! Kirotaga vai kõlistagõ Umale Lehele. Kõva helü tegemine om ainukõnõ asi, mis või avita.

   
   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin