Nummõr' 256
Lehekuu 3. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Parõmba võrokeelidse lugõja olli poiskõsõ
 • Uudissõ
   
 • Suidsusanna-raamat
 •  
 • Perändkultuuri opitarõ Haanimaal
 •  
 • Uurmisõ vanaimä eloluust vahtsõ meediäni
 •  
 • Andkõ teedä verevist tammõpuiõst
 • Elo
   
 • Island – hulga jääd, kivvi, tuld ja tuult
 • Märgotus
   
 • Regionaalpoliitika mõttõtsõõr
 •  
 • Räpinä om pidänü kõgõ hindä iist võitlõma, a tuu om olnu vaiva väärt
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
  Aholämmi
   
  Andkõ teedä verevist tammõpuiõst
   
  Uuri 2007. aastast, kon ja ku pall’o viil Eestimaal verevät tammõ om. Vastakaja om olnu hää, kokko olõ saanu viie aasta pääle verevä tammõ kotsilõ umbõs 200 teedüst.

  Eesti kõgõ suurõmb (0,7 ha) verevä tammõ (põh’atammõ) mõts om mu latsõpõlvõmaiõ pääl Virumaal, sääl, kost tii vii Neeruti mõisa mant Neeruti «mäki pääle». Neo kolmsada puud pand’ kasuma Neeruti mõisa viimäne parron aastal 1918.

  Tsiht om kõik Eestimaa verevä tammõ kaardi pääle panda. Om plaanin kõik tammõ üles võtta ja parõmbist piltest pildiraamat vällä anda.

  Pildistämä om lubanu tulla Smiti Katri, Soosaarõ Mark ja Bogatkini Vladimir. A pildistäjit võinu olla rohkõmb. Andkõ teedä verevist tammist ka Võromaalt ja tulkõ appi verevit tammi pildistämä.

  Teedüst verevide tammi kotsilõ ja pildistämise soovist või teedä anda marek53@hot.ee vai tel 322 0662.


  Vahula Marek, tammõ-uurja

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin