Nummõr' 256
Lehekuu 3. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Parõmba võrokeelidse lugõja olli poiskõsõ
 • Uudissõ
   
 • Suidsusanna-raamat
 •  
 • Perändkultuuri opitarõ Haanimaal
 •  
 • Uurmisõ vanaimä eloluust vahtsõ meediäni
 •  
 • Andkõ teedä verevist tammõpuiõst
 • Elo
   
 • Island – hulga jääd, kivvi, tuld ja tuult
 • Märgotus
   
 • Regionaalpoliitika mõttõtsõõr
 •  
 • Räpinä om pidänü kõgõ hindä iist võitlõma, a tuu om olnu vaiva väärt
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
  Aholämmi
   
  Uurmisõ vanaimä eloluust vahtsõ meediäni
   
  20. mahlakuu pääväl oll’ Võrol Keskliina gümnaasiumin maakunna koolinuuri kodo-uurmisõ konvõrents, kõnõldi aasta joosul tettüst 68 uurmistüüst.

  Uurmistöid olli tennü Võro Kreutzwaldi ja Keskliina gümnaasiumi ni Vahtsõliina gümnaasiumi noorõ.

  Päämidse uurmisteema olli suguvõsa- ja kooliluu, külä-, liina- vai vallaas’a. Võromaa aolugu sai mano 2330 lehekülge teedüst, 21 tüüd sai Võromaa muusõummi.

  19. lehekuu pääväl tulõ üle-eestiline koolinuuri kodo-uurmisõ konvõrents. Sinnä saadõtas Võro maakunnast sändse uurmistüü: Vahtsõliina gümnaasiumi opilasõ Adasoni Merlini tüü vanavanaimäst Kaselaane Pärjast ja Ojaranna Katre tüü vahtsõ meediä keelepruukmisõst, Võro Keskliina gümnaasiumi opilasõ Pedaja Mirja tüü kimmäst setost Kala Mannist, Tammsaarõ Ants Jürgeni tüü talomehest Pommeri Kaljust, Gridina Kristiina tüü nuurist ja rahast, Keerdi Katariina tüü Piusa kuupõ saamisõst turismiobjektis, Võro Kreutzwaldi gümnaasiumi opilasõ Kuusõ Karoliine tüü spordist hindä suguvõsan, Lauri Triinu kolmõ põlvõ miihi luu ja Lillipuu Signe kirotõt tandsutrupi Katariina lugu.


  Ruusmaa Arthur, Võromaa muusõumi päävarahoitja, konvõrentsitöie hindaja

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin