Nummõr' 255
Mahlakuu 17. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Tetä valla kihlkunnapiire perrä – umavalitsusjuhi kaaldva
 • Uudissõ
   
 • Vana suidsusann kõrda!
 •  
 • Folgipido Moosten
 •  
 • Adamsoni murdõluulõvõistlus
 • Elo
   
 • Hiussõlõikaja-hingehoitja
 • Märgotus
   
 • Avitagõ Võromaa söögiraamatut tetä!
 •  
 • USA suursaadik Võromaal
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
  Kiri
  Piimäpukk
  Kagahii!
    
   
    
  Kae kellä!
   
  Seo ilma aigu avida-i sepäl ärelämises tuust, ku tä mõist ussõhingi, ahoruupõ ja hobõsõraudu tetä.

  Setomaa sepp Jänesmäe Raivo käve oppusõl «Käsitüüga tüüle!» ja sai säält härgütüst, kuis vällä märki vahtsit ravvast asjo, midä inemise osta tahassi. Nii sündügi hobõsõravvast kell.

  «Olõ joba mitu tükkü tennü ja ar möönü,» ütel’ sepp. Kellä iist küsüs tä 42 eurot.

  Jänesmägi selet’, et kellä tegemine esi olõ-i suur vaiv. Suurõmb hädä om tuu, et paslikku kellävärki ja tseieriid saa-i lähembält ku Tartost.

  Tõõnõ variants om osta kodolõ lähembält tõõnõ kell, lakja lahku ja säält seest tarviligu jupi võtta – tulõ odavambki.

  «Käsitüüga tüüle!» näütüst saa Võromaa muusõumin kaia nikani ku 6. lehekuu pääväni.


  Harju Ülle


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin