Nummõr' 255
Mahlakuu 17. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Tetä valla kihlkunnapiire perrä – umavalitsusjuhi kaaldva
 • Uudissõ
   
 • Vana suidsusann kõrda!
 •  
 • Folgipido Moosten
 •  
 • Adamsoni murdõluulõvõistlus
 • Elo
   
 • Hiussõlõikaja-hingehoitja
 • Märgotus
   
 • Avitagõ Võromaa söögiraamatut tetä!
 •  
 • USA suursaadik Võromaal
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
  Kiri
  Piimäpukk
  Kagahii!
    
   
  Võro naiskodokaitsja mallõvkunna laskmisvõistluisil süütmist kõrraldaman 29. mahlakuul 1926. aastal. Kaegõ naisi uhkõt olõkit, nä tundsõ, et näid om vaia. Niilusõ Jaani pilt 
    
  Uhkõ naiskodokaitsja
   
   
  Päält tuud, ku kommunisti pruuvsõ 1924. aastaga 1. joulukuu pääväl riiki pöördä, naas’ Kaitsõliit vahtsõ huuga umma asja ajama. Ka naisil tekkü tahtminõ miihi avita.

  Edimädse olli 1926. aastagal Kaitsõliidu Võro malõvan Kärgula, Võro liina, Vahtsõliina ja Kasaritsa naiskodokaitsõ jaoskunna. 1937. aastas oll’ Võromaal 40 jaoskunda 1200 liikmõga.

  Pia naati tüüd tsihi perrä kõrraldama: kõrraldõdi kursuisi, näütüses opiti hulgalõ rahvalõ süvvä tegemä Taara kasarmun 1933., 1935. ja 1936. aastal. Käüti edimädse abi ja samariitlaisi kursuisil. Pia olli Naiskodokaitsõ liikmõ lakja jaetu ammõdi perrä: olli süütmis-, sanitaar-, majandus-, spordivarustusõ ja kultuuriosakunna.

  Kõgõ rohkõmb oll’ tüüd süütmisosakunnal. Süvvä tetti sis, ku olli sõaväe manööverdüse, taktikalidse oppusõ, laagri ja pidolidse vastavõtu.

  Naiskodokaitsjit jakku egäle poolõ ja näid oll’ egäl puul vaia.  Ruusmaa Arthur, Võromaa muusõumi päävarahoitja

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin