Nummõr' 255
Mahlakuu 17. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Tetä valla kihlkunnapiire perrä – umavalitsusjuhi kaaldva
 • Uudissõ
   
 • Vana suidsusann kõrda!
 •  
 • Folgipido Moosten
 •  
 • Adamsoni murdõluulõvõistlus
 • Elo
   
 • Hiussõlõikaja-hingehoitja
 • Märgotus
   
 • Avitagõ Võromaa söögiraamatut tetä!
 •  
 • USA suursaadik Võromaal
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
  Kiri
  Piimäpukk
  Kagahii!
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Juhtkiri: Uhja tulõ hindä kätte võtta!
   
  Ku tahat umalõ kandilõ Eestimaa veere pääl midägi saia, piät kõvva võitlõma, pääliinast midägi kandiku pääl pakma ei tulta, ütles Räpinä vallavanõmb Helmi Teet seon Uman Lehen vällä elolidsõ tiidmise. Tuu käü nii riigi raha vällätaplõmisõ ku ka elo ümbrekõrraldamisõ kotsilõ.

  Ku mi tan Võromaal taha-i, et pääliina kabinetiherrä «tiirullireformõ» tegevä, piät esi mi jaos kõgõ parõmba lahõndusõ vällä pakma. Selle et tuud om nätä, et arvamist «las jääs kõik vannamuudu» inämb ei kullõlda.

  Tuust omma arvo saanu umavalitsusjuhi, kiä päält regionaalministri välläütlemist, et Eesti riigin tennü kõgõ parõmbat tüüd maakunnasuurudsõ valla, omma pää tüüle pandnu, kuis päseda mi jaos kõgõ kehvembäst haldusreformist.

  No mille sis tuu kehv om, ku seoniaoni om kõgõ kuulutõt, et haldusreformi piät tegemä suuri tõmbõkeskuisi poolõ, kohe inemise puuti ja tüüle käävä?

  A umavalitsusjuhi nägevä, et sändsen üte suurõ tõmbõkeskusõ tsihin tettün umavalitsusõn liigus raha kah tuu suurõ keskusõ, liina poolõ. Sääne reform avida-i joht maal ello hoita.

  Maainemiisi jaos olnu kasuligumb, ku vahtsõnõ keskus om maa-lähküdsemb ja tuuga oltas köüdedü ka aoluulidsõlt. Nii tegünes iks määnegi uma-tunnõ ka vahtsõn suurõmban umavalitsusõn. Hää om nätä, et vallavanõmba omma uhja hindä kätte võtnu ja ooda-i tuud, ku üllest puult vägüse reformi tegemä naatas. Nii om luuta, et tullõm saa nii hää, ku tuu vähägi võimalik om.


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin