Nummõr' 255
Mahlakuu 17. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Tetä valla kihlkunnapiire perrä – umavalitsusjuhi kaaldva
 • Uudissõ
   
 • Vana suidsusann kõrda!
 •  
 • Folgipido Moosten
 •  
 • Adamsoni murdõluulõvõistlus
 • Elo
   
 • Hiussõlõikaja-hingehoitja
 • Märgotus
   
 • Avitagõ Võromaa söögiraamatut tetä!
 •  
 • USA suursaadik Võromaal
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
  Kiri
  Piimäpukk
  Kagahii!
    
   
    
  Ruitlasõ Olavi, valgõ kunstnik 
    
    
  Muna-mustkunst
   
  As’a ei olõ nii, nigu paistva. Edimält paistusõ, et Eestil pääle muna-jandali muid häti nigu ei olõki. Muna om edeplaani pääle nõstõt – täpsele nigu mustkunstnik tege tähelepandmisõ kõrvalõjuhtmisõs. Muna peräst murrõn inemise sälä takan nõstõtas salahuisi jäl tõisi hindu.

  Räime hind näütüses om süküskuuga kõrvuisi kaiõn 72% nõsõnu.

  Pensionifondi hengitsese ja ma ei saa arvo, minkperäst ulli pangaherrä ja fondivalitsõja kulla, hõpõ, nahvta, väärtpapridõ ja võlakirä-rämpsoga kauplõsõ.

  Pensionifondõl tulõ räime osta. Haisas taa pensionivärk nigunii, sõs om vähämbält teedä, mille perrä.

  Selge om, et põra võit vabalt Maximahe minnä ja sääl ütskõik mille sisse rahha panda. Kõik om kuu ao peräst tükk maad kallimb.

  A ma nii ull’ ei olõ. Ku ma Maximast osta, sõs või tuu mi sisemajandusõ kogotulõmi kuigimuudu Leetu är saata. Käügu kuradilõ! Ma käü no Konsumin investiirmän. Sai, leib, sink… Ma olõ patrioot!

  Ma ei juu kakaod, kuna tuu ollõv Aafriga latsitüüjõuga kor’atuist upõst. Ma ei osta Maximast kah selle, et ma «or’atüüga» müüdävät kaupa ei taha. Värvge uma pruuni väläsaina kõgõpäält söögikõlbulidsõs! Ja sõs kah ei osta. Patrioot tege nii. Õigõ patrioot, nigu ma!

  Kur’ategemisest. Meil om e-riik: kõik päti ja tati omma internetti kolinu ja näil hoit silmä pääl võrgupolitsei. Omma ammõdisõna nigu küberjulgõolõk, kübersõda, küberlahing, kübervägistämine.

  Küberteema om tuuperäst hää, et president saa tuust Harvardin kõnõlda. Esiki Obamaga om mõtõt küber-värgist kõnõlda. Meil om tuus nigu õigust kah, selle et mi maal oll’ aoluu edimäne küberlahing, kon kaotimi uma edimädse küberpoja ja -tütre ja terve päiv es saa pangan massa!

  Peris sõalinnugi vai allviilaiva ostminõ käü riigil üle jovvu, a kübersõa sõariista ei massa sittagi, ja õnnõ mitte sittagi omgi meile mi olokõrran joudumüüdä.

  Hädä om kur’ategijide ja perverte alomadsõ, harimalda kihiga. Nimä ei olõ muu eloga üten käünü ja internetti üle lännü. Nimä tegevä õks umma jamma siin ja sääl ja periselt. Nä omma inämbüste nii ulli kah, et ei mõista ei e-kur’ategemise ega e-perverssusõ portaali ID-kaardiga sisse saia. Tuuperäst toimõtasõ periselt siin ja sääl… Paistus, et mitte sittagi ei olõ tuu vasta tetä kah… Naidõ viimätside tegemiisi inemisenä kõrvalt kaia om viimätsel aol peris hirmsa.


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin