Nummõr' 255
Mahlakuu 17. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Tetä valla kihlkunnapiire perrä – umavalitsusjuhi kaaldva
 • Uudissõ
   
 • Vana suidsusann kõrda!
 •  
 • Folgipido Moosten
 •  
 • Adamsoni murdõluulõvõistlus
 • Elo
   
 • Hiussõlõikaja-hingehoitja
 • Märgotus
   
 • Avitagõ Võromaa söögiraamatut tetä!
 •  
 • USA suursaadik Võromaal
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
  Kiri
  Piimäpukk
  Kagahii!
    
   
  USA suursaadik kitse Võromaa illo ja lubasi suvõl tagasi tulla 
    
  USA suursaadik Võromaal: verivorst om hää, a suidsusanna ma pelgä
   
  Peedosaarõ Kaisa
   
   
  2. mahlakuu pääväl oll’ Võro liinan liikman nätä kattõ suurt tumõhidõ klaasõga massinat: Võromaad oll’ uudistama tulnu USA suursaadik Eestin Michael C. Polt. Ku suursaadik Võro hooldõkoton (tuu kõrdategemist tugi USA saatkund) maavanõmbaga trehväs’, küsse saadigu käest arvamiisi mi maa asjo kotsilõ.

  Kas olõti verivorstõ söönü? Ku jah, sis kuis nuu mekvä?

  Olõ verivorsti söönü ja mullõ miildüse neo väega.

  Pruuvsõ edimäst kõrda verivorsti 2009. aasta joulukuun – paar päivä päält tuud, ku olli Eestimaalõ tulnu. Ti pääministri Ansipi man olï jouluvastavõtt. Sääl pakuti hapnit kapstit, verivorsti ja kardokat.

  Pääministril oll’ iin sääne suur taldrigutäüs süüki, et mul, kiä ma olõ kats kõrda suurõmb ku timä, oll’ rassõ sammu pitä.

  Verivorsti miildüse mullõ nii palogasahvtiga ku ka ilma. Mi umal kodomaal söömi jo kalkunit kurõmar’amoosiga. Tuun mõttõn olõmi uma süümisharinõmiisi poolõst ütesugudsõ.

  Kas suidsusannan kah olõti käünü?

  Inemise omma püüdnü minno mitu kõrda sinnä meelütä, a olõ seeni är ütelnü. Mullõ tunnus, et seo ei olõ peris hää mõtõ. Suits ja sann kuun mu meelest ei tüütä. Ma arva, et sääl om rassõ hingädä. A mu nõvvomiis Bill om külh suidsusannan käünü. Timä kitt’ suidsusanna taivani...

  Tuu pääle ma ütli: no sa, Bill, olõt tegeligult ands’ak inemine kah!

  Kuis Võromaa luudus miildüs?

  Väega miildüs! Tan omma Eesti Alpi! Ma taha tagasi tulla, ku lumi om är sulanu, ja sis Munamäele minnä. Tahassi nätä kõkkõ seod illo üllest puult.

  Hää võrokõsõ, andkõ kimmäle tõisilõ vällämaalaisilõ kah teedä, et olõman olõti tan ilosan nukan! Võromaa ja ülepää Eesti kõgõ suurõmb pluss om seo, et tan om turvalinõ ja vaiknõ.

  ***

  Michael C. Polt küsse esi kah Võromaa kotsilõ hulga küsümüisi, näile vastas’ Võro maavanõmb Kõivu Andres. Valõ lehe jaos vällä üte küsümüse ja tuu vastusõ.

  Michael C. Polt: «Kas transport Tal’nast Võrro om ti «pudõlikaal»?

  Ku ma olnu suumlanõ ja tulnu laivaga Helsingist Tal’nalõ ja ti kutsnu minno Võromaalõ, sis mu edimäne küsümine olnu, ku kipõstõ ma taaha jõvva. Olõ USAn harinu, et suurõtii omma nelä- vai inämbärialidsõ.»

  Kõivu Andres: «Usu, et küsümüs ei olõ niipall’o tuun, ku kipõstõ siiä peräle saias, a tuun, mis meil tan pakku om, mille turisti õkva Võromaalõ pidänü tulõma.

  Ku mi saanu kokkolepmise viisadõn ja pandnu Võromaa mano tsill’okõsõ Vinnemaa osa, olõs seo kant Soomõ turistõlõ külh köütvä kotus.»


   
   
   
   Nummõr' 255
  Mahlakuu 17. päiv