Nummõr' 255
Mahlakuu 17. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Tetä valla kihlkunnapiire perrä – umavalitsusjuhi kaaldva
 • Uudissõ
   
 • Vana suidsusann kõrda!
 •  
 • Folgipido Moosten
 •  
 • Adamsoni murdõluulõvõistlus
 • Elo
   
 • Hiussõlõikaja-hingehoitja
 • Märgotus
   
 • Avitagõ Võromaa söögiraamatut tetä!
 •  
 • USA suursaadik Võromaal
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
  Kiri
  Piimäpukk
  Kagahii!
   
  Folgipido Moosten
   
  27. mahlakuu pääväl kell 18 tetäs Põlva kihlkunnan Mooste mõisa folgikuan vallalõ 13. rahvamuusigatüütlüisi pido Moisekatsi Elohelü.

  Perimüsmuusigapito peetäs kats päivä. 27.04. õdagu pido vallategemise kontsõrdil mängvä noorõ muusigu mitmõst Eesti nukast.

  Päält kontsõrti laulva pidolidsõ Mooste järve veeren päävä jumalihe. Üten laulva Eesti väikside rahvidõ muusigapundi: poolakidõ, kabardiinläisi, vinläisi ja grusiine punt. Laulva ka Tarto miihilaulupunt Liinatsuraq ja Põlva Seto seldsi laulurahvas. Koorimuusikat tege Mooste segäkuur. Kõgõ kavvõmb küläline om Nepaalist: muusiga- ja tandsuansambli Rodrighar Nepal.

  Ku päiv om mõtsa taadõ vaonu, lätt vallalõ väikeisi rahvidõ muusigapuntõ kontsõrt katõ aastaga iist kõrda tettün folgikuan. Kotta mahus kullõma 500 inemist, lava pääl om tipptasõmõga helü- ja valguspark.

  Puulpäävä, 28.04. kell 18 tulõ folgipido pääkontsõrt, kon võistõldas tuu pääle, määne muusigapunt mõist ütte eesti rahvalaulu kõgõ parõmbalõ ummamuudu tetä.

  Moisekatsi Elohellü peetäs egä aasta jüripäävä paiku. Pito kõrraldasõ Folgisellide Selts ja Mooste vald. Kae mano:
  http://folkfest.polvamaa.ee.


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin