Nummõr' 254
Mahlakuu 3. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Herätedäs luuduslikku nahaparkmist
 • Uudissõ
   
 • Võrokõisi ettevõtmisõ saiva tukõ
 •  
 • Oodõtas teedüst haigrutõ kotsilõ
 •  
 • Opipäiv tervüseviaga inemiisile
 •  
 • Kohes meil minnä: iks õnnõ kodo
 • Elo
   
 • Hää ja hallus vällämaa tüü
 •  
 • Näütemängupäiv Puigal
 • Märgotus
   
 • Rüütle Janno: mi talomiis majandas targõmbalt ku Euruupa uma!
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
  Kiri
   
  Juhtkiri: Hoitkõ ummi edevanõmbidõ tallo!
   
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Üts nuur maapoiss, perre kõgõ noorõmb poig selet’ üten aolehejutun, mille tä põllumajandust opma läts’: vanõmba vele olli är ütelnü, et nimä esätallo pidämä ei jää. Poiss näkk’, et ku timä kah ei jää, sis häädüs edevanõmbidõ põlinõ kotus är vai saa võõridõ kätte. Ja tuud timä es taha. Tahtmisõ vägi oll’ tuu, miä vei opma ja vii päält opmist esätallo tagasi.

  Seon Uman Lehen om juttu Tagakolga külä mehest Antoni Heinost, kiä om ütelnü ummilõ latsilõ, et ku nä ka esi tallo tagasi tulla ei taha vai ei saa, sis ärku tuud ummõtõ är möögu: või-olla tund üts latsõlats säänest väke hindä seen, et kunagi edevanõmbidõ tallo edesi pitä.

  Olõ nännü inemiisi, vesi silmin, saisman tii veeren ja kaeman ummi edevanõmbidõ tallo, mille omma vanõmba vai nä esi suurõn rahahädän rahas tennü. A raha om iks peräkõrd otsa saanu ja tallo inämb võõridõ käest tagasi saa-i. Tuuperäst hoitkõ umma tallo, kon om seen edevanõmbidõ vägi. Hoitkõ latsõlatsilõ, ku latsist kodotulõjit olõ-i.


   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin