Nummõr' 254
Mahlakuu 3. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Herätedäs luuduslikku nahaparkmist
 • Uudissõ
   
 • Võrokõisi ettevõtmisõ saiva tukõ
 •  
 • Oodõtas teedüst haigrutõ kotsilõ
 •  
 • Opipäiv tervüseviaga inemiisile
 •  
 • Kohes meil minnä: iks õnnõ kodo
 • Elo
   
 • Hää ja hallus vällämaa tüü
 •  
 • Näütemängupäiv Puigal
 • Märgotus
   
 • Rüütle Janno: mi talomiis majandas targõmbalt ku Euruupa uma!
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
  Kiri
   
  Hallõ staar-kriminaalõst
   
    
   
  Ruitlasõ Olavi, hallõ süämega miis 
    
  Ei olõ häid uudissit. Loi Õdagulehest, et prokurör küsüs Eesti staar-kriminaalilõ pia 11 aastat kinnimajja.

  Nõia-Intsukõsõlõ pantas süüs üte nuurmehe autohe meelütämist, välläpresmisest ossavõtmist, tuu nuurmehe lüümise man olõmist ja timä asjo võtmist, et neo tõisilõ as’aliidsilõ üle anda.

  Minno, nigu ka inneskist pankurit ja Tal’na liinapääd Mõisa Jürit, tege murrõligus, et Eestimaa pinna pääl kasus politseiriik.

  Jüri kostsõ hää sõna Annusõ Toomasõ puult, kedä võimu omma kõvastõ kotnu, nii et tä om tuuperäst umast tervüsest ilma jäänü.

  Ma taha kosta Reiljani, Galojani, Nõia-Intsu ja kõiki tõisi tõisildõ mõtlõjidõ iist, kiä omma Eestile pall’o andnu ja kellele riik tenotähes vangimaja-aastit pruum kaala määri. Vaihõlõ olku üteld, et Galojani Anna-Maria om naistõrahvast dissident, kedä olõs viisakas tissidendis kutsu.

  Lei Elu24 otsingumoodorihe «Nõia-Ints» ja sai kõrraga 102 seldsi- ja muidoelovastust: «Printsessi-Inga: Nõia-Ints on inimlik inimene»; «Nõia-Ints avas noorte silmad»; «Nõia-Ints ja Intsu-Inga seksisid hüvastijätuks»; «Nõia-Ints tuulutab rikaste prouade koeri»; «Nõia-Ints tervitab kõiki sõbrapäeva puhul» jne.

  Midä ettepuulõ sõnomidõga jõvvat, tuud õnnõtumbas nä läävä: «Nõia-Ints: kondoomiga seks on ebamugav!»; «Nõia-Ints pandi naistepäeval pokri»…

  Sääne om meediän läbi tüütedü inemise saatus.

  Sust võetas kõik, su päält teenitäs miljoni ja ku sinno inämb vaia ei olõ, sõs lätt niimuudu nigu lätt.

  Pandi Valdo jõi hinnäst koolnus, Otsa Georg kuuli maaha, Oti Urmas niisama, Reiljanist ei olõ kiäki inämb midägi kuulnu, tissident Anna-Marial omma tissi vangimajja minekis kokko pakidu ja Intsukõnõgi om joba ütiskunnast eräldet.

  10 miljonni dollarit om õks kaonu, suurõtiiammõdi juhi prasva riigi rahaga, Viiol sai katsa miljoni iist kats aastat ja Nõia-Ints... Nõia-Intsus olõmisõ, Saagimi tordi seest välläkargamisõ iist küsüs prokurör timäle üttetõist vangimaja-aastat.

  Ja seon riigin küsüjä suu pihta ei lüvvä! Ku küsüjä om prokurör. Ku pensionär küsüs leeväpalokõist, om vastus «ei», ku küsüs prokurör, om vastus inämbüste positiivnõ.

  Ärtarvitõdu tissidendi ja dissidendi lihtsäle käkitäs ütiskunna iist är.

  Saaga lõpp om esieränis õnnõdu, üts viimätsit Elu24 päälkirju and teedä: «Nõia-Ints loodab aastal 2012 leida oma elu armastuse».

  Tuud tahasi väega luuta. Tuu käänäsi Intsu jäl meediäle kasuligus, selle et viimäne naanõ, kellega tä siinpuul vangimajatrelle lähembält kokko putus, om tuusama tälle 11 aastat küsünü prokurör.

  Ei olõ võimalda – Hollywoodin näütüses juhtus säänest asja sakõstõ.


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin