Nummõr' 254
Mahlakuu 3. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Herätedäs luuduslikku nahaparkmist
 • Uudissõ
   
 • Võrokõisi ettevõtmisõ saiva tukõ
 •  
 • Oodõtas teedüst haigrutõ kotsilõ
 •  
 • Opipäiv tervüseviaga inemiisile
 •  
 • Kohes meil minnä: iks õnnõ kodo
 • Elo
   
 • Hää ja hallus vällämaa tüü
 •  
 • Näütemängupäiv Puigal
 • Märgotus
   
 • Rüütle Janno: mi talomiis majandas targõmbalt ku Euruupa uma!
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
  Kiri
   
  Oodõtas teedüst haigrutõ kotsilõ
   
  No omma kavvõst tagasi mi luudusõ üte pärli: hallhaigru. Et näide pesäpuid om hulga maaha võetu, tekkü mõtõ viiä kodomaa haigrukodo kaitsõ ala. Eestimaal om kokko vast 60 haigrutõ elokotussõ ümbre. Kaardi pääl om joba 55 kimmäst kotust.

  «Haigruotsja» tsiht om saia kaardi pääle kõik koloonia ja süümiskotusõ. Päält tuu võinu mi haigruelokotussidõ lakõsragominõ keelet olla.

  Ka Võromaalt tulnu haigruteedüs om oodõt. Teedä omma pesäkotussõ Vahtsõliinan, Savioro bussipiätüse man ja Räpinäst hummogu puul. Setomaal Mikitämäel om kah üts kotus.

  Ooda teedüst vahtsidõ elokotussidõ kotsilõ, ütsikide haigrutõ ja ka kõiksugumaidsi lindamisõ tsihte kotsilõ, tuu avitas üles löüdä vahtsõ elokotussõ.

  Teedüsse man om tähtsä kirja panda täpsä aig ja kotus. Haigruteedüst või saata meili pääle: marek53@hot.ee vai kõlista telefoni 322 0662 pääle.


  Vahula Marek, vabakutsõlinõ haigruotsja

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin