Nummõr' 254
Mahlakuu 3. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Herätedäs luuduslikku nahaparkmist
 • Uudissõ
   
 • Võrokõisi ettevõtmisõ saiva tukõ
 •  
 • Oodõtas teedüst haigrutõ kotsilõ
 •  
 • Opipäiv tervüseviaga inemiisile
 •  
 • Kohes meil minnä: iks õnnõ kodo
 • Elo
   
 • Hää ja hallus vällämaa tüü
 •  
 • Näütemängupäiv Puigal
 • Märgotus
   
 • Rüütle Janno: mi talomiis majandas targõmbalt ku Euruupa uma!
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
  Kiri
   
  Võrokõisi ettevõtmisõ saiva tukõ
   
  Riikline vana Võromaa kultuuriprogramm otsust’ minevä kuu lõpupoolõ, mändse võrokõisi ettevõtmisõ tukõ saava.

  Programmi abiga tulõ vällä Uma Leht, lehega samal tõsõpääväl kell 17.05 om Vikerraadion võrokiilne saadõ, tüüd jakkas latsi võrokiilne keelepesä. Viil toetadas kolmanda Uma Pido ettevalmistamist, latsilõ tetäs võrokiilne koomiksiraamat ja pantas võro kiilde Soomõ latsiraamatit.

  Toetadas mitmit umakultuuriettevõtmiisi, noidõ siän savvusanna ja rahvapille rahvalõ tutvambas tegemist. Kokko jagi vana Võromaa kultuuriprogramm lakja päält 116 000 euro.


  UL

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin