Nummõr' 253
Urbõkuu 20. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Imäkeelenätäl lõppi kontsõrdiga
 • Uudissõ
   
 • Imäkeele hoitja saiva kittä
 •  
 • Võrokõisi keelepesä – Eesti rahva meelest kõgõ parõmb keeletego
 •  
 • Kevväi tulõ vahtrõ ja kõo tikkamisõga
 • Elo
   
 • Sannatäüs kaktuisi
 •  
 • Lutsari Andresse tarkusõga ülikooli härgütüs
 •  
 • Udmurt kitt Võromaad
 • Märgotus
   
 • Punsoni Madis: isiksus võit olla kotoh, mitte autoroolih!
 •  
 • Kapstmaarjapäävä suuv: suuri kapstapäid ja ilosit naisi!
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
  Innembi
   
  Keväjämõttõ
   
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Keväjä hõngo om kallendrikeväjä edimädsel pääväl iks kõvastõ tunda, nigu ütles seon lehen ka luudusõmiis Lepiski Arvi. Es olõ seo talv nii rassõ, ku pelläti.

  Lummõ es tulõ nii pall’o, et mõtsaeläjä ja vallavalitsusõ olõsi hättä jäänü, külmä es tulõ nii pall’o, et maainemiisil olõsi küttepuu otsa saanu. «Seo keväjä tulõgi olõ üle elänü, inne järgmäst keväjät olõ-i vikadimiist pelädä vaia,» ütel’ tutva elotark vanainemine.

  Mõni egäkeväjäne hädä tulõ siski viil üle ellä. Kõgõpäält tulõ maainemiisil «muaralli» – egä hummogu kaet, kas saat kotost vällä vai ei. Ja et tõist hätä veidemb ollu, pallõl’ sõiduoppaja Punsoni Madis nuurilõ miihile süäme pääle panda: kevväi om süämen, a inne ku sõitma nakkat, kae, et jala ja gaasipedaali vaihõlõ tsipakõnõ mutsu jääsi...


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin