Nummõr' 253
Urbõkuu 20. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Imäkeelenätäl lõppi kontsõrdiga
 • Uudissõ
   
 • Imäkeele hoitja saiva kittä
 •  
 • Võrokõisi keelepesä – Eesti rahva meelest kõgõ parõmb keeletego
 •  
 • Kevväi tulõ vahtrõ ja kõo tikkamisõga
 • Elo
   
 • Sannatäüs kaktuisi
 •  
 • Lutsari Andresse tarkusõga ülikooli härgütüs
 •  
 • Udmurt kitt Võromaad
 • Märgotus
   
 • Punsoni Madis: isiksus võit olla kotoh, mitte autoroolih!
 •  
 • Kapstmaarjapäävä suuv: suuri kapstapäid ja ilosit naisi!
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
  Innembi
   
  Udmurt kitt Võromaad
   
  Veski Rivo
   
  Tsill´okõsõn Lõunõ-Udmurdimaa külän kasunu ja kooli lõpõtanu Nadii Muš eläs ja tüütäs Taïnan. Eesti ja eesti keeleni joudmisõs lätú doktorioppõn olõval udmurdi-tütrigul tükk aigu. Täämbä kõnõlõs tä kiilt joba väega häste. Võromaalõ joudsõ tütrik teno nõglapaiulõ.

  «Mu prantsusõ oppaja saaç mullõ purgi nõglapaiusahvti, mink pääle tekkü huvi, et kon säänest asja tetäs,» tulõtas Nadii miilde. Võromaa om Nadii sõnno perrä illos kotus, mink rahva olokõrd om mõnõn mõttõn nigu Vinnemaa Udmurtia Vabariigin eläväl udmurdi rahvakildal.

  Kiilt hoitva Nadii sõnno perrä elon inemise esi. «Pere, küläkogokund, maakund ja nii edesi.

  Kiilt piät kõnõlõma, sis tä eläs,» om Taïna Ülikooli doktorioppõ üliopilanõ Nadii kimmäs.

  «Võro inemine kõnõlõs vabalt ka eesti kiilt – tuun mõttõn om seon keelekeskkunnan nii sarnatsõl keelel rassõmb püssü. Udmurdi ja vinne kiil omma hoobis tõistsugumadsõ keele.

  Udmurdi keele kõnõlõja kõnõlõs vinne kiilt väega suurõ aktsendiga ja tihtsäle kaesõ vinläse mi pääle tuuperäst üllest alla.»

  Umma kiilt, ütskõik määne seo sis om, es tohtnu häbendellä, ütles Nadii uhkõhe.

  Nadii pidä ka tuud tävveste loomuligus, et ku võimalus om, sis ka näütüses pääliinan võro kiilt pruuki.

  «Ei häbendä ma Udmurtia vinnekeelitsen keskkunnangi udmurdi kiilt pruuki. Olõ mitund muudu pruuvnu inemiisi julgusta umma kiilt julgõlõ kõnõlõma. Inemise pelgäse olla nimä esi, a olõ-i jo vaia pelädä,» arvas Nadii.

  Nadii kuts muuhulgan ka kõiki udmurdi keele huviliidsi üles kiilt opma – tuud saa tetä Tarto ja Taïna Ülikoolin. Ja seokõrd või julgõlõ anda Eurovisioonil uma helü Vinnemaalõ: riigi iist om lauluvõistlusõl välän udmurdi- ja inglüsekeeline laul, midä laulva tragi Buranovskije Babuški Udmurtiast.


   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin