Nummõr' 253
Urbõkuu 20. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Imäkeelenätäl lõppi kontsõrdiga
 • Uudissõ
   
 • Imäkeele hoitja saiva kittä
 •  
 • Võrokõisi keelepesä – Eesti rahva meelest kõgõ parõmb keeletego
 •  
 • Kevväi tulõ vahtrõ ja kõo tikkamisõga
 • Elo
   
 • Sannatäüs kaktuisi
 •  
 • Lutsari Andresse tarkusõga ülikooli härgütüs
 •  
 • Udmurt kitt Võromaad
 • Märgotus
   
 • Punsoni Madis: isiksus võit olla kotoh, mitte autoroolih!
 •  
 • Kapstmaarjapäävä suuv: suuri kapstapäid ja ilosit naisi!
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
  Innembi
   
  Võrokõisi keelepesä – Eesti rahva meelest kõgõ parõmb keeletego
   
  Võro keelepesä luuminõ ja arõndaminõ sai Eesti aasta kõgõ parõmba keeleteo konkursil rahva-avvohinna. Tuu tähendäs, et Interneti-konkursil and’ keelepesä iist uma helü kõgõ inämb inemiisi.

  Keelepesä mõtõ om peri Vahtsõlt-Meremaalt maoori rahva käest, Võromaal teivä keelepesä latsivanõmba 2009. aastagal.

  Tuu tähendäs, et hoitja kõnõlõsõ latsiga mängmise, opmisõ ja egäpäävätside asju man õnnõ võro kiilt.Keelepesä iistvõtja omma Fastrõ Mariko, Rõõmusoksa Triin ja Vodi Egle. Egle ja Triin käävä latsiaidun keelepesätüüd ette näütämän ja üts kõrd nädlini kogonõsõ suurõmbidõ huviliidsi latsõ ka Võrol.

  Eesti 2011. aasta keeleteo konkursi pää-avvohinna saaja valõ inneskidse haridusministri üten parhilladsõ ministriga. Avvohind anti nutiktelehvonnõ jaos tettü vidinä iist, miä saa arvo eestikiilsest jutust ja nii saa inemine uma targa telehvoniga kõnõldõn asjo aia.


  UL


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin