Nummõr' 253
Urbõkuu 20. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Imäkeelenätäl lõppi kontsõrdiga
 • Uudissõ
   
 • Imäkeele hoitja saiva kittä
 •  
 • Võrokõisi keelepesä – Eesti rahva meelest kõgõ parõmb keeletego
 •  
 • Kevväi tulõ vahtrõ ja kõo tikkamisõga
 • Elo
   
 • Sannatäüs kaktuisi
 •  
 • Lutsari Andresse tarkusõga ülikooli härgütüs
 •  
 • Udmurt kitt Võromaad
 • Märgotus
   
 • Punsoni Madis: isiksus võit olla kotoh, mitte autoroolih!
 •  
 • Kapstmaarjapäävä suuv: suuri kapstapäid ja ilosit naisi!
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
  Innembi
   
  Imäkeele hoitja saiva kittä
   
  Harju Ülle
   
    
   
  Imäkeelepääväl võrokeelitse kõnnõ pidänü Orava kooli direktri Säinasti Ene avvohinnatsirguga 
    
  Imäkeelepääväl saiva Orava kuul, Haanimiihhi nõvvokoda ja Sõmmõrpalo latsiaid kittä võro keele ja meele hoitmisõs tettü tüü iist – näile anti Hindätiidmise avvohind.

  «Avvohinnas omma tenokiri ja tsirk – varõs, üts targõmbit tsirkõ ilman. Lisas saava võitja Põlva ja Võro kultuurkapitali käest rahha ummi ettevõtmiisi jaos,» selet’ Võro instituudi direktri Kuuba Rainer, kiä jagi avvohindu üten Võro ja Põlva maavalitsusõga.

  «Põnnõv om kõrvalt kaia, kuis latsõ joba kõnõlõsõ võro kiilt ja ütstõist parandasõ,» nimmas’ Sõmmõrpalo latsiaia juhataja Pakleri Kadi edimäidsi tähelepandmiisi sügüse luudu keelepesärühmä kotsilõ.

  «Latsilõ miildüse kõgõ inämb näpumängu – mänguga saa kiil selges,» kõnõl’ rühmä üts oppaja Alteri Annika. «Mullõ hindäle miildüs taa tüü, olõ õigõ kotussõ pääle trehvänü.»

  Päält tuu om latsiaia vanõmban rühmän egä iispäiv võrokiilne päiv, latsilõ opatas võrokiilsit luulõtuisi ja laulõ.

  «Kuulõ siäst üts vällä valli oll’ rassõ, nii Orava, Puiga ku Haani kuul omma pia sama hää,» ütel’ Kuuba Rainer. «Üts, miä Orava kooli kasus mängse:ku minnevaastak oll’ võru keele nätäl, sis Orava kuul tekk’ säänest trikki, et ütel pääväl anti koolin kõik tunni võru keelen.»

  Orava kooli võro keele ja muusigaoppaja Glaseri Maaja ütel’, et umal aol oll’ võro keele oppusõga päälenakkaminõ peris rassõ, a latsilõ om tuu hinge lännü. «Nä omma uhkõ, et omma võrokõsõ, Võromaal sündünü,» om tä kimmäs.

  Haanimiihi kittüses ütel’ Kuuba Rainer, et nä omma aastit umma kiilt avvo seen hoitnu ja latsilõ opanu, näil om plaanin luvva ka uma eloviiekeskus.

  Hindätiidmise avvohinda naatas vällä andma egä aastak. Päält võrokõisi andva säänest avvohinda ka seto, mulgi ja kihnlasõ.   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin