Nummõr' 252
Urbõkuu 6. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Rahvaloendusõl pantas võro keele mõistmist hää meelega kirja
 • Uudissõ
   
 • Sulailmaga maka Alaveski eläjäpargi kahr pää koobast välän
 •  
 • Oravil tulõ küläpillimiihi päiv
 •  
 • Rõugõn omma klavõripäävä
 •  
 • Imäkeelepäävä koorikontsõrt Võrol
 •  
 • Võro-seto näütemängopäiv Puigal
 •  
 • Luulõ lugõmisõ võistlus Sännän
 • Elo
   
 • Är minku kalalõ, ku kodotüü om tegemäldä!
 •  
 • Roomiksannaga kuulsas
 • Märgotus
   
 • Talomehe, panõmi sälä kokko!
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
  Aholämmi
   
   
  Juhtkiri: Maalõ omma jäänü kõgõ kimmämbä
   
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Ilda aigu kõnõli maamehe vikurjuttu: «Lätsi maamehe pääliina riigiherri käest küsümä, et: «Mille teil om perse-maa-poolõ-poliitika?» Riigiherrä vasta: «No-no, maamehe, mille ti nii ropustõ kõnõlõti... Ja ülepää – meil ei olõ tagaots-maa-poolõ-poliitika! Meil om nägo-liina-poolõ-poliitika!»

  Tuu jutt tull’ miilde, ku Haanimaa talomiis Hollo Agu tull’ toimõtustõ murõligu jutuga, et kõnõlõ ja kiroda pall’o tahat, tii ettepanõkit, kuis maal ello alalõ hoita, a riigijuhi tuud kullõlda ei taha. Esiki ei vasta kirju pääle, kuigi ammõdiasutuisil, ka ministeeriümil om kohustus egäle kiräle üte kuu joosul vastus saata.

  Ju sis omgi tuu nägo-liina-poolõ-poliitika nii väkev ja esihindäst mõista, et olõ-i vaia tuud eski kuigimuudu õigusta...

  Nii ommaki pall’o inemise käega löönü, perrä andnu ja är liina kolinu. Ku vällä arvada vanakõsõ ja toimõtulõgitoetusõ saaja seltskund, sis maalõ omma jäänü kõgõ kimmämbä inemise.

  Nuu, kiä ei taha põhimõttõlidsõlt liinan ellä. Kink jaos om uma maa, uma kiil ja uma rahvas tähtsämb ku paks rahakott. Nuu inemise ütli rahvalugõjalõ uhkusõga, et panõ kirja, muidoki mõista ma võro kiilt!

  Kimmä Võromaa inemise ja ka tõisi kantõ maainemise saa-i muidoki hulga poolõst liinainemiisi vasta. A ku maainemise sälä kokko pandva ja ütitselt kokko kõnõlõsõ, midä om vaia tetä, et maal elo alalõ jääsi, sis om näide helü kõvõmb.

  Või-olla tuu helü jõud mõnõ kotussõ päält pääle pressi, et tuud persega-maa-poolõ vai peenembält ütelden näoga-liina-poolõ poliitikat tsipakõsõ muudõtasi. Ja sälä võinu kokko panda mitte õnnõ talomehe, nigu Hollo Agu üles kuts, a ka tõsõ vana Võromaa inemise, kelle jaos uma kodokant ja maaelo tähtsä omma.

  Ku mõnõl mikandi inemisel om mõttit, kuis tuud kõvõmbat hellü tegemä naada ja midä pidänü vällä ütlemä, sis edimäne võimalus om tuud tetä Uman Lehen. Oodami egäsugutsit häid mõttit.


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin