Nummõr' 252
Urbõkuu 6. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Rahvaloendusõl pantas võro keele mõistmist hää meelega kirja
 • Uudissõ
   
 • Sulailmaga maka Alaveski eläjäpargi kahr pää koobast välän
 •  
 • Oravil tulõ küläpillimiihi päiv
 •  
 • Rõugõn omma klavõripäävä
 •  
 • Imäkeelepäävä koorikontsõrt Võrol
 •  
 • Võro-seto näütemängopäiv Puigal
 •  
 • Luulõ lugõmisõ võistlus Sännän
 • Elo
   
 • Är minku kalalõ, ku kodotüü om tegemäldä!
 •  
 • Roomiksannaga kuulsas
 • Märgotus
   
 • Talomehe, panõmi sälä kokko!
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
  Aholämmi
   
   
  Vana suka kah eelektris?
   
    
   
  Ruitlasõ Olavi, ilmalõpu-kuulutaja 
    
  Mulle tunnus, et seo om lõpp. Kavva sääne mäng inämb ei kestä.

  Ütspäiv, viil inne oppajidõ streiki, näüdäs’ üts mu sõbõr Internetin kuulutust, kon üts algklassõ oppaja pakk’ intiimteenüst. Kirot’, et tä om algklassõ oppaja ja es tennü säänest asja, a elon piät püsümä – saa-i valli.

  Ei saa jah. Ei olõki muud tetä ku teenüst pakku ja vaihõpääl streiki, sõs jäl teenüst pakku ja jäl streiki. Nii kavva ku palk veidükese nõsõs.

  Ma pelgä, et intiimteenüsside turu pääl ei paku umma teenüst õnnõ oppaja. Sääl om sekretärre, alamba astmõ juhtõ, nüsjit, kodopernaisi. Väega pall’o tütärlatsõ ei nakkagi ammõtit opma. Minkjaos aigu raisada, ku lõpus jõvvat nigunii intiimteenüsseni vällä.

  Ku olõt lõpus doktorant vai nakkat professoris saama ja tiss om suurõ opmisõ pääle är närvehtünü, kas sullõ sis sängün kiäki tuu kraadi iist midägi mano mass? Ei massa.

  Hinna omma nigunii all, selle et ebaprofessionaalsõ kodopernaasõ omma turu är tsolknu.

  Oppaja ja esinaanu köögi-kata matsutasõ egä päiv ihomüüjide leevä kallal ja ei olõ inämb saia ei kõrralist köögipernaist, oppajat ega intiimteenüst.

  Ku hull sais periselt om, saa teedä, ku kaia Swedpanga ja SEBpanga aastakasumit.

  Ütsindä minevä aasta kolmandan kvartalin vei Swedpank siist vällä 63,1 miljonni eurot.

  Eesti Energiä tiinse minevä aasta 149 miljonni eurot puhastkasumit, midä om 27% rohkõmb ku 2010. aastal. Üte aastaga kääneti kruvi persen 27% süvembäle. Panga ja Eesti Energiä omma tan pia monopoli. Rahvalõ visatas, et pank piätki kasumit tiinmä, äriettevõtõ piätki ja nii edesi…

  Seo kapitalismi mutõl tüüt’ häste seenimaani, ku kulutaminõ kõik aig kasvi.

  Raha tull’ inemise karmanihe ja läts’ tõistpiten jäl vällä. No om rahavuul aigladsõmbas jäänü: karmanihe tulõ mitu kõrda veidemb, kuluta inemine inämb ei jovva, a kapitalismus võtt tõsõst karmanist iks suurõmba huuga. Võtt rahha ja ku raha otsan, sis võtt hiki, rasva, hiussit. Ku muud inämb võtta ei olõ, tegevä nä su mustõst sukkõst kah paar kilovatti eelektrit. Ei saa tõisildõ – äriettevõtõ piät kasumit tiinmä.


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin