Nummõr' 252
Urbõkuu 6. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Rahvaloendusõl pantas võro keele mõistmist hää meelega kirja
 • Uudissõ
   
 • Sulailmaga maka Alaveski eläjäpargi kahr pää koobast välän
 •  
 • Oravil tulõ küläpillimiihi päiv
 •  
 • Rõugõn omma klavõripäävä
 •  
 • Imäkeelepäävä koorikontsõrt Võrol
 •  
 • Võro-seto näütemängopäiv Puigal
 •  
 • Luulõ lugõmisõ võistlus Sännän
 • Elo
   
 • Är minku kalalõ, ku kodotüü om tegemäldä!
 •  
 • Roomiksannaga kuulsas
 • Märgotus
   
 • Talomehe, panõmi sälä kokko!
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
  Aholämmi
   
  Roomiksannaga kuulsas
   
  Peedosaarõ Kaisa
   
    
   
    
  Vabariigi sünnüpäävä aigu õkva valmis saanu roomiksannaga Puiga poodi mano sõitnu Puiga miis Jakobsoni Kalmer (44) sai uma «ullitusõga» üleüü kuulsas, no ütles, et seoniaoni olõ-i kiäki tälle halvastõ ütelnü ega politsei kah tüllü naanu.

  «Puiga külävanõmb ütel’, et inämb ei tohe niimuudu sannaga külä vaihõl sõita,» selet’ Kalmer. «Politseiga olõ-i kokkoputmist olnu.»

  No rahva huvi om roomiksanna vasta suur, nädälivahetusõl tahtva telemehe tuud jäl filmmä tulla. Internetin Youtube'in om filmijuppi roomiksannaga poodin käümisest kaetu päält 40 000 kõrra.

  Roomiksann om Kalmeril otsast lõpuni esi tettü. «Palgi friise esi ja roomik-raami ehiti kah esi ala,» kõnõl’ Kalmer. «Ostsõ vana linttraktori D 74, säält sai sis alusraami. Moodori võtsõ uma vana Ford Transiti päält ja käügikast om Vene Zili uma. Säält lätt sis ülekannõ tagasilla pääle.

  Juhtmisõ tõi kah takast ette veranda pääle. Algusõn mõtli, et jätä juhtmisõ leiliruumi, a sis kai, et kuis ma sis näe, kohe sõida.»

  Roomiksann läts’ masma 10 000 euro ümbre. «Seo om sis, ku umma tüüd sisse ei arva,» ütel’ Kalmer, kiä umma roomiksanna maaha müvvä vai vällä renti ei plaani.


   
   
      
      
      
      
      
      
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin