Nummõr' 251
Radokuu 21. päiv
  • TOIMÕNDUS
  • UMA LEHE TELMINE
  • ARHIIV
  • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
  •  
     
    Pääleht
     
  • Küttepuud võinu olla aastas ette
  • Uudissõ
     
  • Hää võro keele mõistja Adsoni koolitarõst
  •  
  • Küläliisi piät iks hoiatama, ku purõja elläi koton om
  • Elo
     
  • Kuis naid tsirka kutsu?
  • Märgotus
     
  • Haabsaarõ Ivar: katsast tüütunnist päävän jääs iks veitüs
  •  
  • Hausiajamisõst, hädävõlsist ja peris kur’ast võlsist
  • Juhtkiri
    Ruitlase jutt
    Vana pilt kõnõlas
    Perämäne külg
     
    Hää võro keele mõistja Adsoni koolitarõst
     
    Harju Ülle
     
      
     
    Köötsi Risto 
      
    Koolinuuri võro keele ja kultuuri tundmisõ võistlusõ «Ütski tark ei sata taivast» võitsõ timahava Sännäst peri Köötsi Risto Võro Kreutzwaldi gümnaasiumi 11.b klassist ja Eiche Laura sama kooli 8.b klassist.

    «Kirändüse kotsilõ olli rassõmba küsümüse,» ütel’ võistlusõ kotsilõ Köötsi Risto (17). Tä kõnõlõs võro kiilt päämidselt vanaimä Ainuga, kiä oll’ Lepistü kooli perämäne direktri.

    «Koton tõsõ muido ei kõnõlõ, a nal’ajuttõ om hää võro keelen kõnõlda,» ütel’ Risto imä Köötsi Riina, kiä om Rõugõ rahvamaja juhataja ja valla kultuurijuht.

    Määne om vahva võrokeeline ütlemine? «Võeh, om jälle!» tõi Risto muheldõn üte parõmba vällä. Võrokeelitsit ütlemiisi ja nall’o kõnõlõsõ hää meelega ka timä sõbra, tõsõ poiskõsõ.

    Ristol om kimmäs plaan Võromaalõ jäiä. «Ilosa paiga, võro kiil,» nimmas’ Risto siiäjäämise põhjuisi. Tä taht saia lauljas, tälle miildüse Uma Pido laulu, häste om lännü täl «Laulukarusselli» ja poistõlaulu võistluisil.

    Köötsi Risto võitsõ 2010. aastagal uman vannusõrühmän Adsoni Arturi nimelidse võrokeelidse lugõmisõ võistlusõ. Tä eläs uma perrega Sännän inneskidsen koolitarõn, kon kirämiis Adson kunagi opsõ. «Esieräline tunnõ om külh tuun majan ellä,» ütel’ Risto.

    Ristol lätt ka muido häste: minevä aasta sai tä Kreutzwaldi-nimelidse stipendiumi, midä Kreutzwaldi muusõum and silmäpaistva opmisõ ja ütiskundligu tüü iist ütele keskkoolinuurmehele.

    Ka 8. klassi võitja Eiche Laura om võitnu olümpiaatõ ja võistluisi, laul ja mäng flüüti.

    Võro keele ja kultuuri tundmisõ võistlusõl lei üten 34 opilast.


     
     
      
    Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
     
      
     
    Uma Internetin