Nummõr' 251
Radokuu 21. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Küttepuud võinu olla aastas ette
 • Uudissõ
   
 • Hää võro keele mõistja Adsoni koolitarõst
 •  
 • Küläliisi piät iks hoiatama, ku purõja elläi koton om
 • Elo
   
 • Kuis naid tsirka kutsu?
 • Märgotus
   
 • Haabsaarõ Ivar: katsast tüütunnist päävän jääs iks veitüs
 •  
 • Hausiajamisõst, hädävõlsist ja peris kur’ast võlsist
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
   
  Hää võro keele mõistja Adsoni koolitarõst
   
  Harju Ülle
   
    
   
  Köötsi Risto 
    
  Koolinuuri võro keele ja kultuuri tundmisõ võistlusõ «Ütski tark ei sata taivast» võitsõ timahava Sännäst peri Köötsi Risto Võro Kreutzwaldi gümnaasiumi 11.b klassist ja Eiche Laura sama kooli 8.b klassist.

  «Kirändüse kotsilõ olli rassõmba küsümüse,» ütel’ võistlusõ kotsilõ Köötsi Risto (17). Tä kõnõlõs võro kiilt päämidselt vanaimä Ainuga, kiä oll’ Lepistü kooli perämäne direktri.

  «Koton tõsõ muido ei kõnõlõ, a nal’ajuttõ om hää võro keelen kõnõlda,» ütel’ Risto imä Köötsi Riina, kiä om Rõugõ rahvamaja juhataja ja valla kultuurijuht.

  Määne om vahva võrokeeline ütlemine? «Võeh, om jälle!» tõi Risto muheldõn üte parõmba vällä. Võrokeelitsit ütlemiisi ja nall’o kõnõlõsõ hää meelega ka timä sõbra, tõsõ poiskõsõ.

  Ristol om kimmäs plaan Võromaalõ jäiä. «Ilosa paiga, võro kiil,» nimmas’ Risto siiäjäämise põhjuisi. Tä taht saia lauljas, tälle miildüse Uma Pido laulu, häste om lännü täl «Laulukarusselli» ja poistõlaulu võistluisil.

  Köötsi Risto võitsõ 2010. aastagal uman vannusõrühmän Adsoni Arturi nimelidse võrokeelidse lugõmisõ võistlusõ. Tä eläs uma perrega Sännän inneskidsen koolitarõn, kon kirämiis Adson kunagi opsõ. «Esieräline tunnõ om külh tuun majan ellä,» ütel’ Risto.

  Ristol lätt ka muido häste: minevä aasta sai tä Kreutzwaldi-nimelidse stipendiumi, midä Kreutzwaldi muusõum and silmäpaistva opmisõ ja ütiskundligu tüü iist ütele keskkoolinuurmehele.

  Ka 8. klassi võitja Eiche Laura om võitnu olümpiaatõ ja võistluisi, laul ja mäng flüüti.

  Võro keele ja kultuuri tundmisõ võistlusõl lei üten 34 opilast.


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin