Nummõr' 250
Radokuu 7. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Presidendi avvomärk lõõtspilli vahtsõ elo iist
 • Uudissõ
   
 • Vana Võromaa ettevõtlust pidänü tugõma uma programm
 •  
 • Hindätiidmise avvohind
 •  
 • Läänemaa võrokõsõ saiva kokko
 • Elo
   
 • Sõavägi oppas koton kah kõrda nõudma
 • Märgotus
   
 • Kultuur + ettevõtlus = elo
 •  
 • Miä avitanu maal ello hoita ja nuuri tagasi tuvva?
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
  Seto latsõ saiva aabidsa
   
   
  Seto latsõ saava no aabidsa abiga seto kiilt oppi.

  Aabitsan om egä tähe jaos üts lehekülg ja egä tähe man rida setokeelitsit sõnno.

  Näütüses L-tähe man: lats, läteh, liisna, lõõnah, leeloimä, leelotama, lang, lämmi, leúo. Ütsjago sõnnost omma võro keelengi sama, tõnõjago õnnõ seto sõna. Egä tähe mano om kirja pant ka vanno tarkuisi, näütüses: «Vana laulu perrä tetti nii. Minol om esä ilmarikas. Teie rüki Riiani, tatrekko Tartoni. Pandsõ Peko nurmõ pääle, Räüsäpuusli rüä viirde. Nakas Pekot pallõma, Räüsäpuuslit kitmä. Rügä sirgu rinnuni.»

  A om vahtsõmba ao elost kah: «Paaba sõit bussiga Petseri turu pääle. Tä tuu teedalõ banaani».

  Seto aabidsa säivä kokko Hõrna Aare, Kauksi Ülle, Lillmaa Terje, Reimanni Nele ja Riitsaarõ Evar. Pildi tsehkend’ Kuusingu Toomas. Aabidsa and’ vällä Setomaa valdo liit.

  Aabidsa saava hindäle kõik Setomaa keeleruumi kooli, latsiaia, raamadukogo ja ka Tal’na seto kuul.

  UL
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin