Nummõr' 250
Radokuu 7. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Presidendi avvomärk lõõtspilli vahtsõ elo iist
 • Uudissõ
   
 • Vana Võromaa ettevõtlust pidänü tugõma uma programm
 •  
 • Hindätiidmise avvohind
 •  
 • Läänemaa võrokõsõ saiva kokko
 • Elo
   
 • Sõavägi oppas koton kah kõrda nõudma
 • Märgotus
   
 • Kultuur + ettevõtlus = elo
 •  
 • Miä avitanu maal ello hoita ja nuuri tagasi tuvva?
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
  Hindätiidmise avvohind
   
  Vana Võromaa latsiaid, kuul vai kultuuriselts, kiä om timahava hoitnu võrokõsõs olõmist häste avvo seen, saa hindätiidmise avvohinna. Vahtsõ avvohinna pand vällä Võro instituut ütenkuun vana Võromaa maavalitsuisiga.

  Avvohinda naatas vällä andma egä aastak, avvohinna saajit või olla kooni kolm. Kitetäs kas pikkä aigu tettüt tüüd võro keele-meele edesikestmise hääs vai vahtsõt hääd päälenakkamist.

  «Avvohinna luumisõ mõtõ oll’, et päält mi ka riigiasutusõ tunnustasõ tuud, ku umma põlist kultuuri alalõ hoiõtas ja latsilõ edesi antas,» selet’ Võro instituudi direktri Kuuba Rainer. «Ütesugust avvohinda nakkasõ vällä andma neli kultuuriruumi: võro, seto, mulgi ja kihnu. Innekõkkõ om plaan kittä inemiisi punti, mitte ütte inemist. Avvohinna saa kuul, latsiaid vai seldsimaja, kiä õkva meelega tege umma kultuuri, om tuu üle uhkõ ja and hindätiidmise ja hindäst pidämise noorõmbilõ edesi.»

  Kiä om avvohinda väärt, tuud võiva üles säädi nii inemise ku asotusõ-seldsi. Või ka esi hinnäst vällä pakku.

  Ülessäädmise kirälik ettepanõk tulõ saata Võro instituudilõ Tarto 48, Võro vai e-postiga wi@wi.ee pääle radokuu 20. pääväs (20.02.). Ettepanõgi vormi paprõ saa Võro instituudi kodolehe www.wi.ee päält.

  Avvohinnas omma tenokiri ja mälehtüsasi, miä näütäs vällä vana Võromaa illo ja ummamuudu olõmist. Avvohind andas kätte imäkeelepääväl, 14. urbõkuul.

  UL
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin