Nummõr' 249
Vahtsõaastakuu 24. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Häid tüüliisi ei olõ saia
 • Uudissõ
   
 • ASi Ekso juht ja umanik Viitkini Egrit: mul olnu õnnõ rõõm tuust, ku kiäki mu hindä kotussõ pääle kandidiirnü
 • Elo
   
 • Kuul olku suurõ perre lähkül
 •  
 • Võro liina pensionääri himustasõ tandsi ja ilma rahalda bussiga sõita
 •  
 • «Mino Võromaa» haard üten ka suuri inemiisi
 • Märgotus
   
 • Latsi ei tohe kotost är kiuduta
 •  
 • Mõnistõst keskkuuli: Varstulõ, Võrolõ, Tartolõ
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
   
   
  Visselemine om Võrol iks avvo seen olnu
    
   
  PILT VÕROMAA MUUSÕUMI KOGOST 
    
  Pildi «Uisutajad Tamula jääl 1920. aastatel» mano om ilosa jutu kirotanu Adsoni Arthur raamatun «Väikelinna moosekant»: «Suurõmbat meistrisõitu har’otõdi «tritsupaani pääl», kon – suurõmbalt jaolt saksiku ja liinapoisi – puugnit lõigati, nii iis- ku taasperi, nummõr kolmõ ja nummõr katsat tsirgõldõdi ja üte jala pääl kükäkillä vurri muudu ümbre keerotõdi.

  Tritsuplatsi pääl olõmisõ tekk’ ilosambas liina tütärlatsikooli preilikeisiga sõbrustõlõminõ, esieräle sis, ku tritsuplatsi ümbre olli kirivä latõrna ja ku viil Andersoni kuur valssõ ja reilendrit mano mängse.

  Viisakamba poisi aviti tütärlatsil vissraudu alla panda ni är võtta. Tuu jaol olli nä istva preili iin üte põlvõ pääl. Seo oll’ kimmäle piinü olõmisõga seltskund. Vai nä sõiduti ummi vällävalituid jalassidõga tooli pääl – soomõ kelgu iinkäüjä.

  Vai kogoni visseldi paarikaupa vai üts tütrik katõ poisi vaihõl ja kõigil käe vaelihe.

  Ku tuu tütrik trehväs’ olõma hää puugnalõikaja, sis tull’ vällä üts rütmiline ja katõlõ poolõ kallutaja visselemine. Sis es olõ tuu inämb õnnõ lustilinõ, a illos kah.»

  Olõ nännü säändsit tritsupuugnit tegijit paarõ kül põradsõ Tamula hotelli iin, kül Tarto uulidsa otsa tettü vissiplatsi pääl ja looda, et pia tulõ jäl tuu aig, ku saa Adsoni sõnnoga Tamula pääl edesi kupata...

  Ruusmaa Arthur, Võromaa muusõumi päävarahoitja
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin