Nummõr' 249
Vahtsõaastakuu 24. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Häid tüüliisi ei olõ saia
 • Uudissõ
   
 • ASi Ekso juht ja umanik Viitkini Egrit: mul olnu õnnõ rõõm tuust, ku kiäki mu hindä kotussõ pääle kandidiirnü
 • Elo
   
 • Kuul olku suurõ perre lähkül
 •  
 • Võro liina pensionääri himustasõ tandsi ja ilma rahalda bussiga sõita
 •  
 • «Mino Võromaa» haard üten ka suuri inemiisi
 • Märgotus
   
 • Latsi ei tohe kotost är kiuduta
 •  
 • Mõnistõst keskkuuli: Varstulõ, Võrolõ, Tartolõ
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
   
   
  Üts hää tüümiis om väärt inämb ku kats kehvä
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Õigus om nii tüüandjal, et hääd tüümiist om rassõ saia, ku ka inemiisil, et hääd tüüd nal’alt ei lövvä. A tüüandja võinu märki külh, et ütele hääle tüümehele katõssa eurot tunnin massa või olla firmalõ kasuligumb ku kattõ lurru neläeurodsõ tunnipalga pääl pitä. Kongi om piir, ku õigõ tüümehe nakkasõ kaaldma, kas saanu vällämaa asõmõl iks koton tüüd tetä, väikumba palgaga külh, a saanu iks egä õdagu naist ja latsi kallista...

  Töötukassa ja riigiammõtnigu võinu jäl arro pitä, et ku iks om vaia lihunikkõ, lauta nüsjit ja inemiisi tüüpinke taadõ, sis tulnu midägi tetä, et noid töid parõmbalõ oppi saasi. Ku inemine iks ei mõista rehkendä, et ku om tükütüü, sis midä inämb tiit, tuud inämb palka saat, mille saata tedä raamadupidämist opma, kon õnnõ rehkendämä piätki? Ja rõivast lillikeisi voltmisõ ja näomaalmise oppusõ riigi vai euroraha iist tulõsi hoobis är keeldä!

  Ku inemisel om vaia tüüd, a tä esi ei tiiä, midä tä mõistnu vai sutnu tetä, sis pidänü avitama täl säänest ammõtit opma minnä, millega iks tüüd kah saat.
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin