Nummõr' 249
Vahtsõaastakuu 24. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Häid tüüliisi ei olõ saia
 • Uudissõ
   
 • ASi Ekso juht ja umanik Viitkini Egrit: mul olnu õnnõ rõõm tuust, ku kiäki mu hindä kotussõ pääle kandidiirnü
 • Elo
   
 • Kuul olku suurõ perre lähkül
 •  
 • Võro liina pensionääri himustasõ tandsi ja ilma rahalda bussiga sõita
 •  
 • «Mino Võromaa» haard üten ka suuri inemiisi
 • Märgotus
   
 • Latsi ei tohe kotost är kiuduta
 •  
 • Mõnistõst keskkuuli: Varstulõ, Võrolõ, Tartolõ
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
   
   
  Mõnistõst keskkuuli: Varstulõ, Võrolõ, Tartolõ
    
   
  Mõnistõ kooli 9. klassi opilasõ. 
    
  Mõnistõ põhikooli 9. klassi opilasõ märgotasõ, kohe kuuli edesi minnä ja kas ellä tulõvikun liinan vai maal.

  Udsu Jane-Ly (15): Vanõmba ei lupa minnä kohegi kavvõmbalõ ku Varstu keskkuuli. Ku Varstun keskkuuli es olnu, sis ma lännü Võrulõ – taha ülikuuli edesi minna. Mõttõn om sisekujundust oppi.

  Elä vast tulõvikun liinan: sääl om parõmb tüükotust löüdä.

  Kassi Eliise (16): Taha kimmähe keskkuuli minnä ja sis ülikuuli psühholoogiat opma. Proovi Tartulõ keskkuuli saia, mul omma joba kõik sõsara iin sääl. Tartu kommertsgümnaasium om edimäne valik.

  Taha kõgõpäält ellä liinan ja sis tulla maalõ elämä.

  Partsi Mai-Liis (15): Taha pruuvi Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi. Mul om Võrun sugulaisi, ma saasi sääl ellä.

  A vanõmba ei taha, et ma sinnä lää. Vele läävä kah är ja sis nimä piässi ütsindä jäämä.

  Ku midägi üle ei jää, sis lää Varstu keskkuuli – mullõ tunnus, et Võrun saa siski parõmba tasõmõ. Taha edesi ülikuuli minnä opma kas algklassõ oppajas vai latsiaia kasvatajas.

  Jää vast liina elämä, sääl om parõmb võimalus tüüd saia.

  Langusõ Sandri (15): Ma lää kutsõkuuli. Täpselt ei tiiä viil, kon ja midä oppi, üldehitüst mõtli. Olõ ehitüstüüd innegi tennü, velel abin käünü ehitüse pääl. Vanõmba ütlese, et esi valit, midä tiit, nä iks toetasõ minnu.

  Tahassi maalõ jäiä. Siin om hää, kodu iks.

  Koidusaarõ Mikkel (15): Keskkuuli, Varstulõ vast: kõgõ ligemb. Mis edesi saa, ei tiiä. Las saa keskkuul läbi, sis otsusta. Maal taha ellä, kodu om siin.

  Kongo Mihkli (15): Tahassi keskkuuli minnä. A ei tiiä kimmäle, kas lää. Hinneten om küsümüs. Vanõmba presvä keskkooli pääle, mõtlõsõ, et ma olõ parõmb, ku tegelikult olõ.

  Arva, et lää elämä liina, sääl om parõmb tüüd löüdä ja kõik om ligembäl. Maal om juba eletü kah, tahassi liinan kah ellä. Või olla tulõ kunagi maalõ tagasi, ku om, kohe tulla.

  Jalandi Ekke (16): Mullõ miildüs, et saa valli: proovi Tartulõ gümnaasiummi, a ku taha, või ka kodu lähküle Varstulõ jäiä.

  Taha joba pruuvi esisaisvat ellu Tartun, et üleminek ülikuuli olõssi keremb. Varstulõ võisi jäiä tuu mõttõga, et näüdädä: maakoolin tetäs iks hääd tüüd, mitte ei istuta niisama. Tetä lihtsäle hää eksämi, olümpiaadõ ja värke. Maakoolin saa tegelikult hää põh’a alla, tan tegeldäs opilaisiga rohkõmb ku liinan ja tan om iks sääne pere-tunnõ.

  A ma tahassi tiidüst tetä, minnu huvitasõ luudusõ-ainõ, mõts, eläjä, bioloogia. Keskkoolin kae, määne huvi täpsembäle teküs.

  Tahassi maal ellä. Siin om tüükotussiga rassõ, a tiidläisil om võimalus istu mitte kontorin arvuti takan, a uman kotun. Süä hoit iks siiä: siin om vaiknõ, hää ellä. Maal om hää, tiit, mis tahat. Sul om uma maja ja naabri ei vahi su aknõst sisse.

  Taaleri Anna-Liis (15): Taha kutsõkuuli minnä. Oppi kokas vai müüjäs. Tahassi maal ellä, siin om rahulik. Liinan om häste pall’o autumürrä.
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin