Nummõr' 249
Vahtsõaastakuu 24. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Häid tüüliisi ei olõ saia
 • Uudissõ
   
 • ASi Ekso juht ja umanik Viitkini Egrit: mul olnu õnnõ rõõm tuust, ku kiäki mu hindä kotussõ pääle kandidiirnü
 • Elo
   
 • Kuul olku suurõ perre lähkül
 •  
 • Võro liina pensionääri himustasõ tandsi ja ilma rahalda bussiga sõita
 •  
 • «Mino Võromaa» haard üten ka suuri inemiisi
 • Märgotus
   
 • Latsi ei tohe kotost är kiuduta
 •  
 • Mõnistõst keskkuuli: Varstulõ, Võrolõ, Tartolõ
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
   
   
  «Mino Võromaa» haard üten ka suuri inemiisi
   
  Võro instituut om kuulutanu vällä latsi ja nuuri kirätöie võistlusõ «Mino Võromaa», kohe timahavva oodõtas ka suuri inemiisi mõttit.

  Parõmbist töiest pandas kokko kogomik, miä om järekõrran joba 25., tuu tähendäs juubõlihõngulinõ.

  Nigu iks, oodõtas võistlusõlõ juttõ, luulõtuisi, nal’ajuttõ, näütemängõ, katõkõnnit, märgotuisi, laulõ. Valli saa 13 teema hulgast. Teema piä-i olõma, a või olla ka jutu päälkiräs. Üts osavõtja või saata võistlusõlõ kooni kolm tüüd.

  Kirotamisõ teema:

  *Lähäs küllä…
  *Mul om külh Võromaal hää ellä
  *Võromaa om ilmanaba
  *Koolibussi lugu/luu
  *Kuis mi märdisandin/katrisandin kävemi
  *Midä saa/ei saa osta raha iist
  *Mu edimädse…
  *Ilmast om viil ütte ku tõist puudu. Ma nakka vällä löüdmä (leiutama)!
  *Mi ao rõiva
  *Mille tetä sporti
  *Hängmise mõnu ja hädä
  *Määne om Võromaa 25 aastaga peräst?
  *Mu kõgõ pikemb käümine vai rattaga sõitminõ vanna Võromaad piten

  Kirätüü tulõsi saata ildambalt 29.02. 2012 kaile.kabun@wi.ee vai paprõ pääl Võro instituuti (Tartu 48, 65609 Võro liin).

  UL
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin