Nummõr' 249
Vahtsõaastakuu 24. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Häid tüüliisi ei olõ saia
 • Uudissõ
   
 • ASi Ekso juht ja umanik Viitkini Egrit: mul olnu õnnõ rõõm tuust, ku kiäki mu hindä kotussõ pääle kandidiirnü
 • Elo
   
 • Kuul olku suurõ perre lähkül
 •  
 • Võro liina pensionääri himustasõ tandsi ja ilma rahalda bussiga sõita
 •  
 • «Mino Võromaa» haard üten ka suuri inemiisi
 • Märgotus
   
 • Latsi ei tohe kotost är kiuduta
 •  
 • Mõnistõst keskkuuli: Varstulõ, Võrolõ, Tartolõ
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
   
   
  Võro liina pensionääri himustasõ tandsi ja ilma rahalda bussiga sõita
   
  Valpri Liina
    
   
  Tandsuproovi vaihõpääl puhkasõ jalga Uibo Õie (kural), Kangro Malle, Mutina Galina, Karu Malviina ja Pärgmäe Mare. 
    
  Võru pensionääre pääväkeskus kolisi minevä aasta lõpun Lembitu uulitsahe, sai hindäle inneskidse massuammõdi tarõ. Kokko käävä tegosamba vanainemise, kiä jõudva iks tandsi kah.

  «Tandsma, tandsma!» kutsõ tandsujuht Nurga Leena kõiki, kes ussõst sisse astsõva. «Perän tulõ!» lubasi ma lahkõlõ (a hiilse seost lubahusõst iks kõrvalõ...).

  Ummõlustsõõrin tetäs Rammuli Pauline juhtmisõl vannust rõivist vahtsit. Taaskasutus, nigu muudsambalt üteldäs. Naisi hulgan näi ütte vanna tutvat – Rohtla Silviat.

  «Tulli kah kampa,» naard’ Silvia. Timä om põlinõ umblõja. Nigu 1950. aastal Rakvere naiskutsõkoolist Võrru tagasi tull’, nii ummõlusõ pääle jäi. Nika ku pensioniaig kätte jõudsõ. Suurõmba osa aost tekk’ tä tüüd tansaman majan, teenindüskombinaadi Tamula moeateljeen.

  Küsse, midä Võrun olõs vaia vannu hääs tetä.

  «Kas ei saasi massulda bussisõitu, nigu pall’o aastit oll’?» küsse Silvia vasta. «Aiamaa om Kosõl. Sääl omma nüüt suurõmba tegijä latsõ, a sinnä sõita ja suvita tahas kah.»

  Ku ma vahtsõst tandsjidõ manu jõudsõ, puhksi nä jalgu ja küsümüse pääle es tulõ näil päähä üttegi suurt murõht. «Kõik om häste! Muidoki, parõmb võisi kõgõ olla,» tekk’ edimädsenä suu vallalõ Uibo Õie. Õie eläs Antslan, a bussiga sõit Võrru pääväkeskustõ tandsma. Ja jutt viirdü jäl ilma rahalda bussisõidu pääle...

  «Misperäst Võrun ei olõ bussisõit inämb massulda?» uursõ Klaisi Asta. «Tuuperäst, et muidu ei jakku liinaülembüisil rahha uma palga nõstmisõs,» tsusas’ kiäki vaihõlõ. Sääne jutt võtt’ tõisil naisil naaru vallalõ. Bussisõit oll’gi kõgõ kuumõmb jututeema. Inneskidse vinne kooli oppaja Mutina Galina meelest võinu bussiga liinan sõitminõ kas vai kats kõrd nädälin prii olla. Suvõl om sõitmist rohkõmb: aiamaa, kalmuaid...

  A egä tegüsä pensionääri väega es nurisõ – ütlivä, et hää mõttõ tegevä noorõmbas. Ja kiä sis ei tahasi noorõmb vällä nätä!

  «Võromaa om väega illos, kon mi kõik tahami häste ellä. Mäekese ja järve. Mõtsa, mis omma marju ja siini täüs. Kõgõ suurõmb rõõm, ku mi esi jõvvami viil,» kitse Vaali Eha. Tä om Hõpõhiusõ klubin raudvara, kinkal om pall’u ilusit mälehtüisi.

  Puhkamispaus sai läbi ja lauluviis «Ai, Kaara-Jaan, ai, Kaara-Jaan» kutsõ memme vahtsõst põrmandulõ.

  Pääväkeskusõn om võimalik laulda ja tandsi, näputüüd tetä ja ummõlda, võimõlda ja malõt mängi. Tüüst võtt ossa pia 200 huvilist. Tegemiisi tugõ Võru liinavalitsus – minevä aasta rohkõmb ku 20 000 euroga.

  Pääväkeskusõ juhataja Hurda Astridi meelest omma inemise rõõmsa meelega, häätahtligu ja abivalmi. Ümbrekolimisõ man leivä käe külge 65 vabatahtlist. Näile kõrraldas Astrid inne suvvõ preemiäreisi.
   
   
  Pääleht
   
 • Häid tüüliisi ei olõ saia
 • Uudissõ
   
 • ASi Ekso juht ja umanik Viitkini Egrit: mul olnu õnnõ rõõm tuust, ku kiäki mu hindä kotussõ pääle kandidiirnü
 • Elo
   
 • Kuul olku suurõ perre lähkül
 •  
 • Võro liina pensionääri himustasõ tandsi ja ilma rahalda bussiga sõita
 •  
 • «Mino Võromaa» haard üten ka suuri inemiisi
 • Märgotus
   
 • Latsi ei tohe kotost är kiuduta
 •  
 • Mõnistõst keskkuuli: Varstulõ, Võrolõ, Tartolõ
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg