Nummõr' 249
Vahtsõaastakuu 24. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Häid tüüliisi ei olõ saia
 • Uudissõ
   
 • ASi Ekso juht ja umanik Viitkini Egrit: mul olnu õnnõ rõõm tuust, ku kiäki mu hindä kotussõ pääle kandidiirnü
 • Elo
   
 • Kuul olku suurõ perre lähkül
 •  
 • Võro liina pensionääri himustasõ tandsi ja ilma rahalda bussiga sõita
 •  
 • «Mino Võromaa» haard üten ka suuri inemiisi
 • Märgotus
   
 • Latsi ei tohe kotost är kiuduta
 •  
 • Mõnistõst keskkuuli: Varstulõ, Võrolõ, Tartolõ
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
   
   
  ASi Ekso juht ja umanik Viitkini Egrit: mul olnu õnnõ rõõm tuust, ku kiäki mu hindä kotussõ pääle kandidiirnü
    
   
    
  «Miiskunda tegüsä inemise löüdmine om üttemuudu rassõ nii Võromaal ku Tal’nan. Ettevõtja tege kõik, et tublit inemist tüüle saia ja tüül hoita,» ütles vana Võromaa üte edukamba ettevõttõ, ASi Ekso juht ja umanik Viitkini Egrit.

  Katsa aktiivsõ ettevõttõga Ekso Grupp ots mi kandin parhilla kõgõ inämb vahtsit inemiisi tüüle: pakku om säidse tüükotust. Ettevõtõ vidä suuri massinidõga kaupa nii Eestin ku ka vällämaal, müü veo-, ehitüs- ja põllumajandusmassinit. Üts tüüharo om ka eläjide pidämine, näide kokkoostminõ ja vällämaalõ müümine. Ekso ettevõttin tege tüüd 120 inemise ümbre.

  «Olõmi nõun inemiisi esi vällä oppama, a näil jääs puudu hindäkimmüsest ja tahtmisõst,» hindas Viitkini Egrit. «Sama sais om nii Võrol ku ka Savõrnan, kon meil om tüül 50–60 inemist, niisama Tal’nan, kon tege tüüd 15–20 inemist.»

  Viitkin seletäs, et timä firman olõ-i piire palgatiinmise ja karjääritegemise kotussõ päält. «Mul olnu õnnõ rõõm tuust, ku kiäki mu hindä kotussõ pääle kandidiirnü, a kah’us ei olõ kellelgi säänest suuvi olnu.»

  AS Ekso om otsnu joba neli-viis aastat tehnikaosakunna juhatajat. «Ei olõ kah’us ütski pasnu,» seletäs Viitkini Egrit. «No lõpus pandsõmi palganumbri kah vällä: 1645 eurot põhipalk, manu tulõ tulõmustasu ja autu annami kah sõitmisõs. Mi sõnnum om tuu, et inemine piät väärilist tüütassu saama.»

  Et paslikku inemist olõ-i tuu kotussõ pääle saadu, tuu põhjus ei ollõv palganumbrin. Viitkin arvas, et ku pakutasi kats kõrda niipall’o, olnu sais sama. «No om kotussõ pääle 40 tahtjat. Ku ma näist kats-kolm paiga pääle kõnõlõma kutsu, om seo suur nummõr. Inemise tulõva ilma nägemüseldä, õnnõ palga perrä! Inemine piät hindäle selges tegemä, kost raha tulõ. Ku tuud selges ei tii, sis ei tulõki rahha!» ütles Viitkini Egrit. Tä ei olõ kimmäs, et Ekso tehnikaosakund parhilladsõ konkursiga tegüsä juhi saa.

  Viitkin tunnistas, et seo tüü olõ-i miilakminõ, a tuust saa kimmäs inemine üle. «Egäl nuurmehel om väiku tehnikapisiläne seen. Sinnä tulõ mano panda tsipakõsõ hindäkimmüst, julgust, nägemist, planiirmist ja tulõmus tulõ esi,» usk Viitkini Egrit, kiä om esiki seod tüüd tennü.

  Suurõ ettevõttõ juhi silmin om hää tüütegijä üttemuudu tähtsä nii korgõ ku ka madalamba ammõdi pääl. «Mi Võro büroon om pikä staažiga koristaja ja ku ma ilda õdagu kontorin tüüd tii, sis mullõ miildüs timäga kõnõlda, selle et tä om viil häste sümpaatnõ inemine päält tuu, et tä umma tüüd häste tege,» kitt Viitkini Egrit.

  Teküs ja kimmäs põhimiiskund vanal Võromaal om üts päämine põhjus, mille Ekso Grupp iks tan juuriga kinni om ja ka vahtsit tsihte ots. 2009. aastal touksi Ekso Calves Trading OÜ käümä elävide eläjide ostmisõ-müümise ja turustamisõ lakja ilma. «Olõmi turuliidri – ekspordinummõr om pia 20 000 veist aastan,» seletäs Viitkini Egrit.

  Küsse Harju Ülle

  Ekso Grupp pakk tüüd: tehnikaosakunna juhataja (Võro, AS Ekso), riikevaihõlidsõ kaubavidämise autojuht (Võro, AS Ekso), traktorist (Savõrna, OÜ Ekso Agro), raamadupidäjä (Savõrna, OÜ Ekso Agro), raamadupidäjä (Savõrna, Ekso Calves Trading), tapamaja juhataja (Savõrna, MegaRunner), lihonik (Savõrna, MegaRunner)
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin