Nummõr' 248
Vahtsõaastakuu 10. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kas külmäs kah lätt?
 • Uudissõ
   
 • Põlvan oll’ suur lõõtsapäiv
 •  
 • Ilvesse Aapo Ungari eurolaulul
 • Elo
   
 • Kandlõtegemise lust
 •  
 • Kultuuripärl Vahtsõliinast
 •  
 • Perimüskultuurilaagrin
 • Märgotus
   
 • Hainsoo Meelis: liina tagasi ei taha külh inämb minnä!
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Kirä
  Vana pilt kõnõlõs
  Perämäne külg
   
   
  Perimüskultuurilaagrin
   
  Peedosaarõ Kaisa
    
   
  Noorõ saiva laagrin lustlikkõ tiatrimängõ tetä. 
    
  Võro instituudi perimüskultuuri laagrihe tull’ üts poiss joba säitsmendät kõrda: laagrin tetäs egä kõrd midägi esierälist, kon vana kultuur om köüdet vahtsõ ao eloga. Seokõrd peeti laagri 4.–6. vahtsõaastakuu pääväl Ruusmäel.

  Säitsmendat kõrda laagrin olnu Ruusmäe poisi Tootsi Johann-Kristjaniga (13) trehvsi tiatrioppusõl, midä vidi nuur näütlejä Kalli Kait. Tetti lustlikkõ tiatrimängõ.

  Johann-Kristjan taht näütlejäs saia. Tä luut, et tuud ammõtit saa ka kodokandin pitä, selle et tä näge umma ello iks Võromaal.

  Et korvikudamisõ oppus kipõmbahe lännü, küsse Räpinält peri meistri Udso Urmas küsümiisi Võromaa kotsilõ.

  Laagrilatsõ hindasõ Võromaa inemiisi ja näide tegemiisi korgõlt. Võro Kreutzwaldi kooli tütrik Kikka Liis (14) selet’: «Tan omma mu juurõ ja seo kotusõ inemise omma hariligõst eestläisist parõmba.»

  Haani kooli poiss Lüüsi Priit (14) ütel’, et eski suurõmbahe liina elämä minnen saa sääl iks edesi umma kiilt kõnõlda, ku õnnõ tahtminõ om.

  Laagri viimätsel pääväl saiva latsõ Kärinä külän tutvas Nopri taloga. Perimüskultuuri laagrin käve 27 last mitmõlt puult vanalt Võromaalt.
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin