Nummõr' 248
Vahtsõaastakuu 10. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kas külmäs kah lätt?
 • Uudissõ
   
 • Põlvan oll’ suur lõõtsapäiv
 •  
 • Ilvesse Aapo Ungari eurolaulul
 • Elo
   
 • Kandlõtegemise lust
 •  
 • Kultuuripärl Vahtsõliinast
 •  
 • Perimüskultuurilaagrin
 • Märgotus
   
 • Hainsoo Meelis: liina tagasi ei taha külh inämb minnä!
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Kirä
  Vana pilt kõnõlõs
  Perämäne külg
   
   
  Vana pilt kõnõlõs
   
  Mille ümbre minnä, ku õkva saa...
    
   
    
  Kooni 1960. aastidõni talvõl joulukuust urbõkuuni, ku Vagula ja Tamula järve olli ijä all, pruugiti hobõsõga liikmises õkvatiid üle Vagula ja Tamula. Nii jäi tii Vagula küläst Võrolõ pia kuus kilomiitret lühembäs.

  Talvõtii märgiti maaha kuusõossõga. Tuu alost’ pääle vai lõppi Tarto uulidsa algusõn Kreutzwaldi pargi man. Rekiga tulti Tarto uulitsat piten ja võeti tsiht muinaseestläisi elokotusõlõ Roosisaarõ pääl (põra omma tuu paiga pääl tenniseplatsi) ja edesi Vagula pääle.

  Ijä pääl sõitminõ es olõ sukugi kõik aig julgõ, tuust saa lukõ 1933. aasta 12. joulukuu Wõru Teatajan ilmunu artiklist «Õnnõtus sõitjidõga Tamula pääl». «Pühäpäävä õdagu (10.12.1933. – R.A.) kellä katsa aigu tahtsõ paar nuurtmiist sõita üle Tamula Vagulalõ. Et tii tundmalda oll’, ilm pümme ja ijä pääl tiimärke es olõ, sis trehvsi sõitja jõõ kotusõ pääle, kon pehme ilma peräst oll’ ijä nii nõrk, et hopõn läbi ijä vaiu.

  Olkõgi, et vesi tuu paiga pääl kuiki sükäv es olõ ja hobõsõ jala põhja küündü, es saa sõitja hobõst uma jõvvuga vällä inne, ku liinast viil kuus miist appi tulli laudu, kangõ ja köüdsiga.

  Hobõst viist ijä pääle kisku es olõ kerge. Kuigi hobõsõ edejala ijä pääle saava, avida-i tuu viil sukugi, selle et hopõn jõvva-i tagomast kihhä perrä vinnada.

  Suurõ vaivaga saadi kõik köüdse hobõsõ külge ja sis panti lavva ja kangi hobõsõlõ kõtu ala. Kümnel mehel and’ kakku, inne ku jõuti hopõn välä kisku.»

  Seost juhtumisõst oll’ nii pall’o kassu, et edespiten märgiti ijätii kõgõ maaha ja sõita oll’ julgõmb.

  Põlidsõ võrolasõ Tammiksaarõ Mati mäletämise perrä pruugiti taad talvõtiid tublistõ 1958. aasta talvõni, sis tull’ arvada massinit kõrrast inämb mano, ijätiid pelläti ja sõidõti ümbre, kuigi õkvatiid om ildamba kah pruugit.

  Esi olõ nännü ijätii pruukmist 2002. aastal, ku Tamula pääl traktoriga vallalõ aetut talvõtiid (ijätiid) pruuk’ umalõ võistkunnaseldsilisele Suija Siljalõ küllä sõitnu Virumaa suusataja Niglasõ Piret. Seo tii olõ-s joht kuusiga är märgit, a traktori tougadu lumõvalli es lasõ Niglasõ Volvol tii päält kõrvalõ minnä.Näi ka tõisi sõitjit õkva Roosisaarõ puulõ minemän.

  Pildi pääl omma talvõtii pääle minejä rii 1924. aasta talvõl.

  Ruusmaa Arthur,Võromaa muusõumi päävarahoitja
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin