Nummõr' 248
Vahtsõaastakuu 10. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kas külmäs kah lätt?
 • Uudissõ
   
 • Põlvan oll’ suur lõõtsapäiv
 •  
 • Ilvesse Aapo Ungari eurolaulul
 • Elo
   
 • Kandlõtegemise lust
 •  
 • Kultuuripärl Vahtsõliinast
 •  
 • Perimüskultuurilaagrin
 • Märgotus
   
 • Hainsoo Meelis: liina tagasi ei taha külh inämb minnä!
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Kirä
  Vana pilt kõnõlõs
  Perämäne külg
   
   
  Mooste oppas
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Ku pall’o maakotussõ tüküse inemiisist ja tegemiisist tühäs jäämä, sis väiku Mooste näütäs, et saa ka vastapite.

  A kuis saa? Tulõ tüüd tetä! Asi naas’ pääle tuust, et Mooste teküs vallavanõmb Needo Ülo näkk’, et ku illos suur mõisa kõrda tetä, saa sinnä suuri ettevõtmiisi tuvva ja tuuga Mooste elo käümä tougada. Vald tekk’ tüüd ja kirotõdi hulga projektõ, et mõisa kõrdategemise jaos euro- ja riigirahha saia.

  Sis naas’ Moostehe kolima nuuri härksit inemiisi. Teedäki om näil hulga mõttit ja väke noid ka teos tetä. Põlva folklooripido kolisi Moostehe ja sai nimes Moisekatsi Elohelü. Tegüsile folkloorividäjile tull’ sügüse viil üts mano: tunnõtu muusigamiis Hainsoo Meelis, kiä kuulutas seon lehen, et pääliinä timä külh inämb tagasi ei lää. Ja perämäne hää sõnnom: Mooste küläliisistuudio (MOKS) vidäjä Müürsepä Evelyn sai Põlva maakunna 2011. aastaga Kultuuripärli tiitli. Õnnõ, väke ja joudu, Mooste rahvas!
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin