Nummõr' 248
Vahtsõaastakuu 10. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kas külmäs kah lätt?
 • Uudissõ
   
 • Põlvan oll’ suur lõõtsapäiv
 •  
 • Ilvesse Aapo Ungari eurolaulul
 • Elo
   
 • Kandlõtegemise lust
 •  
 • Kultuuripärl Vahtsõliinast
 •  
 • Perimüskultuurilaagrin
 • Märgotus
   
 • Hainsoo Meelis: liina tagasi ei taha külh inämb minnä!
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Kirä
  Vana pilt kõnõlõs
  Perämäne külg
   
   
  Kultuuripärl Vahtsõliinast
   
  Harju Ülle
    
   
  Traageli Ivar Kultuuripärli preemiät vasta võtman. 
    
  Võro maakunna «Kultuuripärl 2011» preemiä saanu Vahtsõliina miis Traageli Ivar plaan Vahtsõliina liinamäe ümbre kujonda kimmä küläliisi meelütämise tsõõri.

  «Kats aastat läts’ mi miiskunnal aigu, et Piiri kõrtsist küläliisikeskus-muusõum tetä. No om maja valmis ja mul om tunnõ, et seo om kotus, kon hää mõttõ otsa ei saa,» ütel’ Traageli Ivar. «Seo poolõ aastaga, ku keskus vallalõ om olnu, om seo ettevõtmisõ mano tulnu hulga vahtsit inemiisi, kes tahtva üten tetä.»

  Traagel kõnõl’, et Piiri kõrtsin saa joba keskaigu ja perimüskultuuri tutvusta, ettevõtmiisi kõrralda, a tüüd om Vahtsõliina lossimäe ümbre viil küländ.

  «Plaan om liinamäe kotussidõ mano sildi panda ja neo är valgusta,» selet’ tä. «Viil tahami ehitä Miikse uja viirde keskao külä. Teimi projekti, et ehitä sinnä edimäne maja, kos saava olla palvõränduri, kes tulõva linnusõhe, et sääl ummi pattõ kistuta. Tahami küläle aia ümbre ehitä ja lamba tuvva, et seost saasi küläliisile huvitav keskus. Mi kandin sändsit keskao kotussit jo rohkõmb ei olõ.»

  Traageli Ivar om uman kandin ehtsä kultuurivetur: kõrraldas Vahtsõliina ja Lindora laata, vana-ao päivä ja vidä muid ettevõtmiisi.

  Liinakandsu ümbre toimõndamisõ kotsilõ ütel’ miis, et tege tuud vahtsõ väe ja himoga. «Olli 14 aastat kultuurimaja juhataja, plaan sai täüdet, viländ sai,» selet’ tä. «Käve kõrra ka ettevõtlusõn är, et arvu saia: tuu mullõ ei passi. Linnus om mullõ vahtsõnõ välläkutsõ.»

  Kultuurkapitali Võromaa ekspertgrupi Kultuuripärli preemiä anti Traageli Ivarilõ kätte riidi, 6. vahtsõaastakuu pääväl.

  Ekspertgrupp tunnust’ aastapreemiäga viil mitund perimüskultuuri hoitjat: Urvastõ kotussõperimüse raamadu «Mõtsast löütü kerik» kokkosäädjät Valperi Valdot, savvusanna tutvastegijät Eichenbaumi Küllit, edimädse latsi võrokiilse keelepesä vidäjit Vodi Eglet ja Rõõmusoksa Triinu.
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin