Nummõr' 248
Vahtsõaastakuu 10. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kas külmäs kah lätt?
 • Uudissõ
   
 • Põlvan oll’ suur lõõtsapäiv
 •  
 • Ilvesse Aapo Ungari eurolaulul
 • Elo
   
 • Kandlõtegemise lust
 •  
 • Kultuuripärl Vahtsõliinast
 •  
 • Perimüskultuurilaagrin
 • Märgotus
   
 • Hainsoo Meelis: liina tagasi ei taha külh inämb minnä!
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Kirä
  Vana pilt kõnõlõs
  Perämäne külg
   
    
   
      
   
   
  Saaremõtsa Ülo hindä kässiga valmis tettüt lõõtsa näütämän.   
      
  Põlvan oll’ suur lõõtsapäiv. 7. vahtsõaastakuu lõõtsapääväga pidäsi Põlva lõõdsakuul ka tuud meelen, et keväjä saa koolil täüs viis aastakka. Lõõtsakooli hing Tartese Heino ütel’, et huviliidsi arv om egä aastaga nõsõnu ja no tüküse muusikakooli ruumi näile väikus jäämä. «Edevanõmbidõ traditsioon om mi jaos pühä ja püvvämi seod edesi anda,» kõnõl’ Tartes. «Kõgõ suurõmb kasu koolist om inspiratsiooni saamine, eks egäüts opp koton uma käe pääl mano ja nii omgi õigõ, nigu egäüts mäng.» Lõõtsamehe mängsevä pidol eräle ja suurõ pundiga kuun kah, et suvitsõs lõõtsaharmoonika pidos luu selges saia (pildi pääl kuralt: Tartese Heino, Teppo Aivar, Suurõ Olev, Kreegipuu Kalev, Pähnä Riho, Hinrikusõ Henrik ja Ojasaarõ Toomas). Põlva maakunna rahvakultuurias’atundja Taali Kati andsõ teedä suurõst tunnustusõst: lõõdsakuul võeti vasta Eesti rahvusligu folkloorinõvvukogo liikmõs. Ütest väikumbast lõõdsamängjäst Kirotari Mardist (hääpuulsõ pildi pääl üten Tartese Heinoga) saa kimmähe kõva lõõtsamiis: tä mõistsõ mängi eski lõõts tõistpite käen.

  HARJU ÜLLE jutt ja pildi
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin