Nummõr' 247
Joulukuu 27. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võro keele mõistminõ rahvaloendusõl kirja!
 • Uudissõ
   
 • Keelepesätsirk linnas’ pessä
 •  
 • Teküs talvõkuul latsilõ
 •  
 • Tal’na võrokõisi ansambli Liiso – 15
 • Elo
   
 • Tõist kõrda Afgaanimaa sõan
 •  
 • Põssa – tsiga pini iist
 • Märgotus
   
 • Jutt paiklikust söögist
 •  
 • Mu elo edimädse jõulu
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Kiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Perämäne külg
   
   
  Ijjä om Võromaal iks olnu...
    
   
    
  Vanõmbist aolehist saa lukõ, et võrokõisi murrõs om iks olnu, kas ja kuna Tamulalõ ijä pääle tulõ, ja ku tuu juhtu, oll’ taa üle ilma uudis, mis lehti edimädse küle pääle läts’. Paistus, et seo aasta tulõ säänest uudist viil jupp aigu uuta.

  Taalõ as’alõ om ka seletüs, mis om peri joba mõisidõ aost. Mõisidõ jaos omma ijäkeldri kõgõ väega tähtsä tulu saamisõ kotusõ olnu, ka Võromaal ja Võro liinan.

  Nii om teedä, et Tamula-veere majapidämiisin olli kuvvõ krundi umanikul uma ijäkeldri vai ijähoitusõ. Esieränis hää sais oll’ seon as’an Tamula veeren Laury kruntõ umanikul (Tarto uulidsa Tamula-puulsõn otsan – täämbädse Kreutzwaldi pargi ümbre).

  Ku mõtõlda, et parhillatsõn Kreutzwaldi uulitsan (toona Vii vai Riia uulits) oll’ mitmit kohvipuutõ, puutõ ja söögimajju, kinkalõ külmäteenüst vaia oll’, sis oll’ ijäkeldri tegemine hää investeering.

  Mõisidõ aroandist om nätä, et ijäkeldrin püssü ijä järgmädse huuao algusõni, nii et tuu oll’ ekäpiten energiät kokko hoitva asi ja siist olõs ka täämbädsehe päivä midägi üle võtta.

  Seo kõrra advendi- ja jouluaiga miilde tulõtaja pilt om tett ijä vidämisest Tamula päält 1920.-30. aastil ja eks seo ijä jõudsõgi sis sinnä ijäkeldrihe ja ijähoitustõ.

  Häid suuvõ tulõvas aastas Võromaa muusõumi perre puult!

  Ruusmaa Arthur, Võromaa muusõumi päävarahoitja
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin