Nummõr' 247
Joulukuu 27. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võro keele mõistminõ rahvaloendusõl kirja!
 • Uudissõ
   
 • Keelepesätsirk linnas’ pessä
 •  
 • Teküs talvõkuul latsilõ
 •  
 • Tal’na võrokõisi ansambli Liiso – 15
 • Elo
   
 • Tõist kõrda Afgaanimaa sõan
 •  
 • Põssa – tsiga pini iist
 • Märgotus
   
 • Jutt paiklikust söögist
 •  
 • Mu elo edimädse jõulu
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Kiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Perämäne külg
   
   
  Kõgõst neli kõrda ja oll’gi kõrran!
   
  Olõ õs Tarto liinatsõõri bussiga kavva aigu sõitnu. Tahtsõ üten tutvaga haigõmaja mano minnä tõbist inemist kaema.

  Ma näi bussin õkva är, et piledi mulgumassin oll’ tõistmuudu ku vanast, sääne suurõmb, tulõkõsõ sehen ja puha. Näi, et massinal oll’ pikliganõ mulk küle pääl olõman. Topsõ uhkõhe kats piletit kõrraga mulku.

  Massin tekse «kšššt». Tõmpsi piledi vällä – mulkõ es olõ! Pruuvsõ viil kõrra. Massin tekse tõist kõrda «kšššt», a mulkõ iks es tulõ. Bussijuht näkse piiglist, et kats «andsakut» ommava bussin, ja ütel’, et pilet tulõ tõistpiten käändä.

  Ma tei õkva, nigu kästü. Massin tekse kolmandat kõrda «kšššt». Üttegi mulku es olõ. Bussijuht sõitsõ ja tuul es olõ aigu meid ämp vahti. Mu tutva kai suuri silmiga massinat ku põrglast ja esi pruuvma ka es nakka. Kaimi, et ku piledikontroll piäsi ussõst tulõma, omma meil päsemädä päävä.

  Säälsaman saisõ üts tütrik, küssemi api. Tütrik kai kõrras mu peio ja ütel’, et om jo kuupäiv. Ja oll’gi! Massin oll’ õkva trüknü kuupäävä, mitte mulkõ tennü. Päälmädsel piletil oll’ kats kuupäivä võlsi poolõ pääl (kirriv puul), tõsõl oll’ üts kuupäiv õigõ poolõ pääl. No sis tei ma umbõ tiidjä näo päähä ja lasi massinal neländät kõrda «kšššt» tetä. Sai edimädsele piletile ka õigõ poolõ pääle kuupäävä. Seo nal’a pääle ollimi joba puul vai rohkõmb tiid är kõdsotanu ja oll’gi aig maaha minnä.

  Mihailovi Tiivi Korijärve küläst
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin