Nummõr' 69
Küündlekuu 1. päiv 2005
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV'
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht'
  Uudissõ
   
 • Vällämaalõ tüüle?!
 •  
 • Viie mehe luulõkogo saa ütitside kaasi vaihõlõ
 •  
 • Võrokiilne Täheke
 •  
 • Umaloomingu võistlus
 • Elo
   
 • Liinavalitsus es kannata mahhepõllumiist
 •  
 • Tütär'lats' laul ja kirotas uman keelen
 • Märgotus
   
 • Järvelille Kalev: poliitigu vus'va kõik' as'a är!
 •  
 • Tõsõ ilmasõa kannatusõ olõ-i võitjidõ monopol'
 • Esimuudu
  Perämäne külg
  Kirä
   
   
   
   
  Võrokõisilõ tervüisi Pärnumaalt!
   
  Olõ joba kolm aastat Uma Lehe lugõja olnu, a võrokiilset kirja kiroda kül edimäst kõrda.

  Olõ väega õnnõlik, et saa Umast Lehest tiidä umakandi uudissit ja inemiste tegemistest ja mõtõtõst. Elo om lännü nii, et Võromaa veere päält Rogosi valla mailt olõ nüüd maandunu Pärnumaalõ, kos tiidäki ei kõnõlda võro kiilt.

  Umast Lehest loe hää meelega võrokõisi vanna muudu söögitegemisest ja käsitüümeistriist. Viil võissi lehen kirota näütüses Viitinä kooli oppajidõ elodõst 1950.–1960. aastil. Mäletä, kuis sai sis kooli internaadin petrooleumilambi valgõl opitus ja kuis poodist müüdi kõrd nädälin kaaluleibä. Ma usu, et pall'odõl põrõhõllatsil lehelugõjil om sääne asi vas't tiidmätä.

  Lehetegijile soovisi õks hääd «nõnna» üles löüdä ummamuudu mõtlõjit, tegijit, nall'amiihi ja latsi, kellest om nii hää lukõ. Pall'o tervüst kõigilõ Võromaa inemiisile!

  Servä (Peltseri) Õie Sindist
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Kae, miä ütel´!


  Võtsõ tiku ja pandsõ jõõ palama!

  Räpinält peri merebioloogi Tensoni Jüri mälestüs Vinne ao lõpust (ETV «Mõtõlus»)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!