Nummõr' 247
Joulukuu 27. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võro keele mõistminõ rahvaloendusõl kirja!
 • Uudissõ
   
 • Keelepesätsirk linnas’ pessä
 •  
 • Teküs talvõkuul latsilõ
 •  
 • Tal’na võrokõisi ansambli Liiso – 15
 • Elo
   
 • Tõist kõrda Afgaanimaa sõan
 •  
 • Põssa – tsiga pini iist
 • Märgotus
   
 • Jutt paiklikust söögist
 •  
 • Mu elo edimädse jõulu
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Kiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Perämäne külg
   
   
  Pall’o naid pätte sis om?
    
   
  Ruitlasõ Olavi, leheneegri 
    
  Jälki saias pätte kätte. Kül IRList, kül Kapost. Altkäemassu, pistisse ja mahhinatsiooni omma elo kimmäs osa. Üts kohtuasi tulõ tõsõ takan ja lõppu ei paistu. Lihtsä inemine ei saa arvo, miä vallalõ om. Pall’o naid pätte sõs om? Jääse vahelõ, käändvä sitta, käävä kohtut piten ja perän jalotasõ õigusõmõistmisõ mant õigõtõna minemä. Kinni õks ei panda. No mõnõlõ andas veidükese ähvärdüisi ja kõik. Tuu man om veidükese rasse arvo saia, mille lihtsä inemine, ku tä tõsõ keldrist näläga pannkoogi pääle purgi muusi varastas, inämbüste kinni lätt.

  Avaligult ei saa vargust säädüsligus kuuluta, selle et vargus ku majandusharo, nigu panganduski, ei olõ kõigi jaos.

  Vargus om üts kapitali ümbrejagamisõ muud ja kapitalismin olõs väega ands’ak, ku säänest asja es pruugitanu. Purgi moosi vargus om tõnõ asi. Tuu om su hädätarvidus, tuu om kerembä tii pääle minemine ja tuud piätki trahvma. Normaalnõ vargus ei tulõ kunagi nälädse kõtu jaos vai kulul.

  Mis nuu riigimassu ja aktsiisi muud omma ku vargus! Mis nuu pangaintressi omma? Puhas vargus. Ku mõnõl juhul ei olõ varastaminõ säädüsega är kõrraldõt, sõs varastõdas õks, selle et seo ütiskunnakõrra seen piätki varastama.

  Raha jaotus ümbre 24/7, a toda ei olõ mõtõt pelädä, et tä lätt sinnä, kon timmä iin ei olõ. Tühä kotussõ päält ei juhtu midägi.

  Viil mass raha puhul ühendedüisi anomidõ säädüs. Ku sul om üts pintsagukarman tühi, sõs om tõnõ kah pusta. Panõ ütte karmanihe 1000 eurot ja täpsele sama pall’o om sul piltligult tõsõn karmanin kah.

  Rikkal inemisel om õnnõ üts hirmu-uni: kõigil inemiisil om täpsele ütepall’o rahha. Tuu tähendäs krahhi. Tõisi sõnnoga, rahal ei olõ inämb mõtõt. Ostmisjõud om kõigil ütesugumanõ ja kapitali ümbrejagaminõ saisma jäänü. Ku säändse as’a takan om poliitilinõ jõud, jääski ainumadsõs kapitali ümbrejagamisõ moodus varastaminõ. Mis sis, et tuu paistus vällä ebamoraalnõ. A ku elo ümbretsõõri kokko satas, kas tuu om parõmb?

  Majandus ei salli võrdsõt rahahulka. Moosivaras varastas moosivarga takast, miljonäär miljonääri takast. Tuud, et moosivaras miljonääri takast võtt, juhtus õnnõ filmin.

  Ja tuu, ku riik vai miljonäär moosivarga takast varastas, om intress ja aktsiis.

  Nii lihtsä omgi. Tuuga tulõ leppü, ja ei olõ vaia ulli ja pahanut näko tetä, ku mõnõst vargusõst vahepääl jäl pall’o suur nummõr tetäs.
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin