Nummõr' 69
Küündlekuu 1. päiv 2005
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV'
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht'
  Uudissõ
   
 • Vällämaalõ tüüle?!
 •  
 • Viie mehe luulõkogo saa ütitside kaasi vaihõlõ
 •  
 • Võrokiilne Täheke
 •  
 • Umaloomingu võistlus
 • Elo
   
 • Liinavalitsus es kannata mahhepõllumiist
 •  
 • Tütär'lats' laul ja kirotas uman keelen
 • Märgotus
   
 • Järvelille Kalev: poliitigu vus'va kõik' as'a är!
 •  
 • Tõsõ ilmasõa kannatusõ olõ-i võitjidõ monopol'
 • Esimuudu
  Perämäne külg
  Kirä
   
   
   
   
  Umaloomingu võistlus
   
  Põlva Maavalitsus kõrraldas kuuntüün Uma Lehega maakunna koolinuuri jaos inne imäkeelepäivä võrokeelidse umaloomingu võistlusõ, kohe omma oodõdu nal'a, luulõtusõ ja tõsõ kirätüü. Lisas viil umakeelidse koomiksi.

  «Parõmba kirotaja ja koomiksitsehkendäjä valimi vällä imäkeelepääväs, 14. paastukuu pääväs,» kõnõlõs võistlusõ üts' kõrraldajist Põvvati Helje Põlva maavalitsusõst. Timahava tulõ kuulõ imäkeelepäävä pido «Imäkeele ilo, kodokeele kõla» Orava põhikoolin, kon andas kätte ka avvuhinna. Lisas opp egä kuul' är 10-minotilidsõ umakeelidse näütemängu, laulu- vai luulõkava. Paiga pääl valis žürii vällä kõgõ parõmba kava, mille tegijä sõitva lehekuun üle-eestilidsele murdõlaulu- ja luulõpääväle Saarõmaalõ.

  Võistlustöid saa saata 1. paastukuu pääväni (01.03.2005): Uma Leht, Tarto 48, 65609 Võro liin. Parõmba kirätüü ja koomiksi avaldami ka Uman Lehen.

  UL
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Kae, miä ütel´!


  Võtsõ tiku ja pandsõ jõõ palama!

  Räpinält peri merebioloogi Tensoni Jüri mälestüs Vinne ao lõpust (ETV «Mõtõlus»)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!