Nummõr' 247
Joulukuu 27. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võro keele mõistminõ rahvaloendusõl kirja!
 • Uudissõ
   
 • Keelepesätsirk linnas’ pessä
 •  
 • Teküs talvõkuul latsilõ
 •  
 • Tal’na võrokõisi ansambli Liiso – 15
 • Elo
   
 • Tõist kõrda Afgaanimaa sõan
 •  
 • Põssa – tsiga pini iist
 • Märgotus
   
 • Jutt paiklikust söögist
 •  
 • Mu elo edimädse jõulu
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Kiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Perämäne külg
   
   
  Tal’na võrokõisi ansambli Liiso – 15
    
   
  Tal ́na võrokõisi ansambli Liiso. 
    
  Tal’na Võro seldsi lauluansambli Liiso pidi seo kuu umma 15. sünnüpäivä.
   
  Peris algusõst pääle arvssimi, et kõgõ õigõmb om meil laulda võrokeelitsit laulõ, a sekkä ka Lõuna-Eesti ilosist kotussist tettüid vahtsõmba ao laulõ.

  Liisot omma juhatanu Põlva kandist peri muusigamiis Kirberi Koit ja Mõnistõst peri Kõiva Inda. No om Liiso juht Nopri Tea, kes om ka Tal’na võro seldsi vahtsõnõ esinaanõ.

  Mi selts om vällä andnu võrokeelitside laulõ lauligu «Sa olõt illos, Võromaa». Liiso laulõst om tett ka plaat.

  Olõmi olnu osalidsõ Võro folkloorifestivaalõl, Võromaa mitmõsugumaidsil tähtpäivil, Uma Pido koorin, rahvamajjun ja vällämaalgi.

  Ku nüüt kaeti liisokõisi pildi päält, kas tulõ miilde, midä om varrampa kõnõld ja kirotõt kruudulidsõ sõbaga lauljidõ rõivist? Naa omma tettü edevanõmbidõ rõividõ perrä. Tükü lövveti Misso kandin Siksälä vanaaolidsõ kalmõtõmäe välläkaibmiisil ja omma peri XIII – XIV aastasaast. Kae sis. Nii vanaaolidsõ mooduga rahavarõivit olõ-i mi maal kongi muial.

  Liiso 15. sünnüpäävä kontsõrt oll’ Tal’na Raekua platsi veeren matkamajan (nüüt kutsutas taad Hopneri majas) joulukuu 3. pääväl. Külän oll’ ka Raavise klubi rahvatandsuansambli Raabiku.

  Nopri Tea kõnõl’ Liiso tegemiisist. Sis tulliva külälise, tõisi kultuuriseltse saadigu – mulgi, setokõsõ, hiidlasõ.

  Meile suuvsõ kõkkõ hääd Tal’na kultuuriväärtüisi ammõt. Kiiova (Kiievi) Eesti seldsi miis laul’ meile uma õnnõsoovi ukraina keelen.

  Ette kutsuti inneskidse liisokõsõ ja panti näile rõnda siidist ja sammõtist ummõld suur lillihäitsmekene.

  Ütenkuun saalirahvaga laulimi Kõiva Inda laulu «Mu latsõpõlvõ Võrumaa».
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin