Nummõr' 247
Joulukuu 27. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võro keele mõistminõ rahvaloendusõl kirja!
 • Uudissõ
   
 • Keelepesätsirk linnas’ pessä
 •  
 • Teküs talvõkuul latsilõ
 •  
 • Tal’na võrokõisi ansambli Liiso – 15
 • Elo
   
 • Tõist kõrda Afgaanimaa sõan
 •  
 • Põssa – tsiga pini iist
 • Märgotus
   
 • Jutt paiklikust söögist
 •  
 • Mu elo edimädse jõulu
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Kiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Perämäne külg
   
   
  Teküs talvõkuul latsilõ
    
   
  Luisu Ahto puutüüd oppaman. 
    
  4.–6. vahtsõaastakuu pääväni om Ruusmäel vana Võromaa latsi talvõkuul, kon tiatri-, muusiga-, söögi- ja käsitüüoppus käü õnnõ võro keelen.

  Talvõkuuli tulõ kõnõlõma luudusõmiis Kalla Urmas. Timä käest saava latsõ teedä, kuis kutsutas Võromaal egäsugutsit kasvõ ja eläjit.

  Tiatrioppust tege nuur näütlejä Kalli Kait edimädsel talvõkooli pääväl. Õdagu mäng Ruusmäe nuuri näütetrupp ka umma etendüst «Laadul käük».

  Udso Urmas oppas nuurilõ korvikudamist ja Luisu Ahto puutüüd. Sariku Leelo juhendas näputüü opitarrõ ja Luisu Anneli söögitegemist.

  Neläpäävä om perimüsmuusigaõdak, midä vidävä lõõdsamiis Noormaa Tarmo ja pilli- ja laulumiis Õunapuu Lauri.

  Viil tulõva aardõjaht, viktoriin talvõkoolist saadu tarkusõ kotsilõ, mindäs küllä Nopri talomeierihe ja tetäs ütitselt ka laagrimärk.

  Võrokeelitsen latsi talvõkoolin om viil mõni vaba kotus.

  Huvilidsõ saava hindäst teedä anda Kabuna Kailele tel 525 3215 vai kaile.kabun@wi.ee. Latsi talvist perimüskuuli kõrraldas Võro instituut.

  UL
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin