Nummõr' 69
Küündlekuu 1. päiv 2005
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV'
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht'
  Uudissõ
   
 • Vällämaalõ tüüle?!
 •  
 • Viie mehe luulõkogo saa ütitside kaasi vaihõlõ
 •  
 • Võrokiilne Täheke
 •  
 • Umaloomingu võistlus
 • Elo
   
 • Liinavalitsus es kannata mahhepõllumiist
 •  
 • Tütär'lats' laul ja kirotas uman keelen
 • Märgotus
   
 • Järvelille Kalev: poliitigu vus'va kõik' as'a är!
 •  
 • Tõsõ ilmasõa kannatusõ olõ-i võitjidõ monopol'
 • Esimuudu
  Perämäne külg
  Kirä
   
   
   
   
  Võrokiilne Täheke
   
  Vana Võromaa edimäidsi klassõ latsõ ja võro kiilt oąva latsõ saava Eesti vabariigi aastapääväs kingitüses võrokeelidse Tähekese numbrõ.

  «Mullõ om Võromaa kõik' aig miildünü, taa om lihtsäle nii illos!» seletäs Tähekese päätoimõndaja Martsoni Ilona, mille tä sääntse as'a ette võtt'. «Õkvatõukõ võrokeelidse Tähekese tegemises sai sis, ku «Tii»-laul mineväaastadsõ Eurovis'ooni Eesti vooru kinni pand'.»

  Võrokõisist avitajidõ Fastrõ Mariko, Rahmani Jani, Saarõ Evari ja tõisi abiga saigi mõttõst timavaasta tego.

  Tähekese radokuunumbrõ sisu om tävveligult võromainõ. Juttõ-luulõtuisi latsilõ omma kirotanu Võromaaga lähküdse kiränigu, näütüses Contra, Kaplinski Jaan, Ilvesse Aapo, Rahmani Jan, Püttsepä Juhani ja Panga Milvi, a mitmõ kooli latsõ omma ka esi pleiädsi peiu võtnu ja ummi juttõ üles tsehkendänü. Edekaasõ ja Võromaa kaardi om joonistanu Valtri Edgar.

  Latsilõ kõnõldas paiklikust ummamuudu keelest, luudusõst ja muust huvitavast, midä mi kandin lövvüs. Latsõ saava lahenda võrokeelitsiid mõistatuisi ja valmis meisterdä paprõst varavidäjä puugi.

  «Üts' võrokiilne Täheke om nigu tsilgakõnõ merre. Looda väega, et saami tõsõ viil tetä. Viil looda, et Võromaa latsõ nakkasõ inämb Tähekest lugõma!» kõnõlõs Ilona.

  UL
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Kae, miä ütel´!


  Võtsõ tiku ja pandsõ jõõ palama!

  Räpinält peri merebioloogi Tensoni Jüri mälestüs Vinne ao lõpust (ETV «Mõtõlus»)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!