Nummõr' 69
Küündlekuu 1. päiv 2005
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV'
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht'
  Uudissõ
   
 • Vällämaalõ tüüle?!
 •  
 • Viie mehe luulõkogo saa ütitside kaasi vaihõlõ
 •  
 • Võrokiilne Täheke
 •  
 • Umaloomingu võistlus
 • Elo
   
 • Liinavalitsus es kannata mahhepõllumiist
 •  
 • Tütär'lats' laul ja kirotas uman keelen
 • Märgotus
   
 • Järvelille Kalev: poliitigu vus'va kõik' as'a är!
 •  
 • Tõsõ ilmasõa kannatusõ olõ-i võitjidõ monopol'
 • Esimuudu
  Perämäne külg
  Kirä
   
   
   
   
  Viie mehe luulõkogo saa ütitside kaasi vaihõlõ
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
       
  RahmanContraPulkIlvesRuitlanõ
       
  Nädäli peräst tasos puutõst küssü vahtsõt raamatut ja lasõr'tsõõri «Viie pääle». Taa om viie mehe – Ilvesse Aapo, Rahmani Jani, Contra, Ruitlasõ Olavi ja Pulga Jaani – ütine luulõtuisi ja laulusõnnu kogo.

  «Inne hulksõ väega pall'o võrokeelitsit tekste kongi ilma pääl, lukõ naid es saa,» märk Urvastõ kandi kirämiis' Contra. «Seo raamat om turvakodu hulkvidõ tekste jaos.»

  Contra kõnõlõs, et märgot' joba hulga aigu hindä võrokeelidse kogo välläandmist, a tekste jäi tuusjaos iks veitüs. «Taa om üts' nukk minust, või-olla sääne, määne ülejäänü nellä mehega kokko lätt,» kõnõlõs Antsla kandi laulu- ja kirämiis' Pulga Jaan noist laulusõnnost, miä timält raamatuhe valiti.

  Jaanil om rõõmsa miil', et edimäst kõrda joudva timä laulusõna kaasi vaihõlõ. Seoniaoni olõ-i neo huviliisilõ kättesaadava olnu. «A umaette mõnus oll' ummi asju lukõ taa lasõr'tsõõri pääle, miä raamadu vaihõl om,» ütles Pulga Jaan.

  «Raamatun om pall'o vanno, inne koski nuka takan ilmunuid vai raadiost kuultuid hitte ja tävveste vahtsit hitte ja ka sääntsit tekste, mihändäisi võro keeli väega pall'o olõ-õi tettügi,» kõnõlõs Räpinä kirä-, laulu- ja kunstimiis' Ilvesse Aapo. «Es viisi ütsindä võrokeelist koko tetä, sõpruga om lõbusamb!» seletäs tä põhjust, mille tä uma luulõtusõ ja laulusõna tõisi võro kirämiihiga ütte «kappi» lei.

  «Mul om raamatuh hulga luulõtuisi, miä omma inne ilmunu, a peris mitu om ka vahtsit,» ütles Rahmani Jan. «Noist vahtsist saat teedä, midä vanastõ Lindora laadul tetti ja kiä Obinitsa järveh elässe.»

  «Umbõ kõva mehe omma seon projektin seen... kaegõ kõgõpäält minnu!» seletäs Ruitlanõ. «Pulk kah – kurat', vana miis', a mõtlõmisõ poolõst võinu tälle määndsegi nuursuuauhinna anda. Ilves om multiplitseerit seksimassin, Rahman ja Contra omma säändse pümme maainemise, ei kõnõla sukugi, a ku suu vallalõ tegevä, sõs om õkva postmodernism vai kultus.»

  Mille om raamadu kaasõ pääl kuus' miist, ku kogo om viie pääle? «A sääl omma viil luukere ja pini kah, noid olõ-i õnnõ häste nätä,» olõ-i Rahmani Jani jutu perrä tuun mitte midägi andsakut. Raamadu kaasõ ja pildi tekk' fotokunstnik Lauritsa Piitre.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Kae, miä ütel´!


  Võtsõ tiku ja pandsõ jõõ palama!

  Räpinält peri merebioloogi Tensoni Jüri mälestüs Vinne ao lõpust (ETV «Mõtõlus»)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!