Nummõr' 246
Joulukuu 13. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Tagamõtsa elo ETVn
 • Uudissõ
   
 • Sudak-purak Tamulast
 •  
 • Bussikoda tetti valmis ilma rahalda
 •  
 • Tervüseviaga inemiisi karjääripäiv
 •  
 • Tabõli avitasõ umma kiilt oppi
 • Elo
   
 • Võidu tõi elon tõnõ kirätüü
 •  
 • Vana jouluehe
 • Juhtkiri
  Jutuvõistlus
  Ruitlasõ jutt
  Vana pilt kõnõlõs
  Perämäne külg
   
  Tervüseviaga inemiisi karjääripäiv
   
  Hahal märdikuu 8. pääväl võisõ nätä Võro liinah Tamula hotelli iih esierälist liikmist: mõni tull’ karkõ nõal, mõni viirdü uma uhkõ massinaga huunõ ette. Alas’ Võromaa tervüseviaga inemiisile mõtõld karjääri- ja tiidmiisioppus.

  Kõrraldajas ja iistvidäjäs oll’ MTÜ THINK. THINKi seltskund om kah tervüsevikuga.

  Tuuperäst tiiämi hindä elost, midä misugutsilõ om vaia.

  Euruupa sotsiaalfondi toega om käümä lännü üle-eestiline tiidmiisi päivi võrk.

  Tsihis om tervüsevikuga nuurilõ ja ilma tüüldä inemiisile löüdä tävvendoppuisi ja tüüvõimaluisi. Püvvämi tervüseviaga inemise kotost vällä tuvva, viiä nä kokko nõvvuandjidõ, oppajidõ ja karjäärispetsiälistega.

  Et mi kundõdõst omma nii mõnõki viitnü kotoh pikki aastit vai istva ratastoolih, sis om hää, ku nä saava üte päävä seeh ettekujutusõ opivõimaluisist ja tüüturust umah kodokandih.

  Võromaa karjääripääväl kõnõli tüütukassa Põlvamaa osakunna juhataja Mandeli Katri ja juhtumikõrraldaja Simbergi Ene tüüle saamisõ võimaluisist ni soodustuisist.

  Nõvvu anni Vana-Antsla kutsõhariduskeskusõ ja Võromaa kutsõhariduskeskusõ inemise. Et autojuhtminõ olõ-i tervüseviaga inemiisile inämb võõras, kõnõl’ Võromaa autokooli arõndusjuht Klaari Tauno.

  Inemise uursõ, küsse hoolõga ja tsipa nall’a sai kah: tüütukassa ammõtnik and’ teedä, et tüülkäümise aos and tüütukassa tervüseviaga inemisele tervüsevika kergendävä abimehe.

  Helü saalist: «Ku tüütukassa mullõ puujala and, kas ma piä tüült är minneh puujala tagasi andma?»

  Üts Litsmõtsast perit provva kaitsõ hinnäst pääliinast perit kõrraldajidõ nall’atamistõ iist: «Mi, võrokõsõ, olõmi ausa inemise! Ti põh’ah pruugiti külh ilosit ja kõrralikkõ paiganimmi, a kas ti sääl põh’ah niisama kõrraligu olõti, ku omma ti paiku nime?!»


  THINKi koolitusjuhi Kallastõ Kristi jutu pand’ ümbre Kodarasõ Koit

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin